VALSTS SOCIĀLĀS APRŪPES CENTRS RĪGA

latvija lv

Trauksmes celšana Drukāt E-pasts:

Saskaņā ar Trauksmes celšanas likumu jebkura fiziskā persona, kura:

  • veicot darba pienākumus vai dibinot tiesiskās attiecības, kas saistītas ar darba pienākumu veikšanu
  • ir guvusi informāciju par pārkāpumu,
  • kas var kaitēt sabiedrības interesēm,
  • un uzskata, ka šī informācija par pārkāpumu ir ticama/patiesa var celt trauksmi, iesniedzot trauksmes cēlēja ziņojumu.

Trauksmes ziņojumam jāsatur visas minētās pazīmes!

Trauksmes cēlējs trauksmes ziņojuma iesniegšanai var izmantot Trauksmes celšanas likuma 4.pantā minētos mehānismus, t.i. izmantojot iekšējo, ārējo trauksmes celšanas mehānismu, vai vēršoties trauksmes cēlēju kontaktpunktā – Valsts kancelejā.

Valsts sociālās aprūpes centrā „Rīga” trauksmes cēlēja ziņojumus var iesniegt šādi:

    1. elektroniski, nosūtot ar drošu elektronisko parakstu parakstītu trauksmes ziņojumu uz Valsts sociālās aprūpes centra „Rīga” e-pasta adresi Šī e-pasta adrese ir aizsargāta pret mēstuļošanu (spam), Jums ir jābūt aktivizētam Javascript, lai to aplūkotu ;

    2. elektroniski, izmantojot e-adresi;

    3. pašrocīgi parakstītu kādā no šādiem veidiem:

3.1. nosūtot pa pastu uz adresi Braila iela 2, Rīga, LV-1024 (uz ārējā iepakojuma vēlams norādīt atzīmi „Trauksmes cēlēja ziņojums”);

3.2. iesniedzot klātienē Braila ielā 2, Rīgā, LV-1024;

Valsts sociālās aprūpes centrs „Rīga” aicina trauksmes celšanai izmantot trauksmes ziņojuma veidlapu, kuru variet lejuplādēt šeit.

Par trauksmes ziņojumu nav uzskatāms anonīms iesniegums.

Ja persona ir iesniegusi iesniegumu, nenorādot, ka tas ir trauksmes cēlēja ziņojums, tad, kamēr iesniegums vēl nav izskatīts pēc būtības, persona var lūgt šo iesniegumu atzīt par trauksmes cēlēja ziņojumu.

Ja Valsts sociālās aprūpes centrs „Rīga” konstatē, ka jautājuma izskatīšana nav tā kompetencē, iesniegums tiek pārsūtīts kompetentajai institūcijai.

Ja jautājuma izskatīšana ir Valsts sociālās aprūpes centra „Rīga” kompetencē, tiek izvērtēt, vai iesniegums, kas noformēts kā trauksmes cēlēja ziņojums, ir vai nav atzīstams par trauksmes cēlēja ziņojumu, un pieņem par to lēmumu. Lēmums par iesnieguma atzīšanu/neatzīšanu par trauksmes cēlēja ziņojumu nav administratīvais akts un nav apstrīdams vai pārsūdzams.

Par trauksmes celšanas jautājumiem konsultācijas sniedz Valsts sociālās aprūpes centra „Rīga”  kontaktpersona trauksmes celšanas jautājumos administratīvās nodaļas vadītāja Una Stumpe, tālr.: 67443960, e-pasts: Šī e-pasta adrese ir aizsargāta pret mēstuļošanu (spam), Jums ir jābūt aktivizētam Javascript, lai to aplūkotu .

Par trauksmes celšanas jautājumiem Valsts kanceleja ir izveidojusi mājaslapu www.trauksmescelejs.lv, kurā, cita starpā, ir publicēta institūciju un tajās esošo kontaktpersonu kontaktinformācija ar mērķi atvieglot personām noteikt, kura institūcija konkrētajā gadījumā ir uzskatāma par kompetento institūciju.