VALSTS SOCIĀLĀS APRŪPES CENTRS RĪGA

latvija lv

Drukāt E-pasts:

NODARBĪBAS:

 

 • Individuālie priekšlasījumi (Divas reizes nedēļā) iemītniekiem, kuriem ir redzes problēmas un, kuri nespēj pārvietoties
 • Kolektīvie priekšlasījumi (Reizi nedēļā) iemītniekiem, kuriem ir redzes problēmas
 • Datoru nodarbības (Reizi nedēļā)
 • Relaksācijas mūzikas nodarbības (Divas reizes nedēļā)
 • Sporta tipa aktivitātes t. sk. nūjošana, novuss, galda spēles, vingrošana (Katru darba dienu)
 • Tehnisko palīglīdzekļu kopšanas un uzturēšanas nodarbības (Reizi nedēļā)
 • Mūzikas interešu pulciņa nodarbības (Katru darba dienu)
 • Rokdarbu interešu pulciņa nodarbības (Katru darba dienu)
 • Sporta interešu pulciņa nodarbības (Katru darba dienu)

KRISTĪGI PASĀKUMI FILIĀLES KAPELLĀ UN INDIVIDUĀLI:

 • Vienu reizi mēnesī Luterāņu draudzes dievkalpojums
 • Vienu reizi mēnesī Baptistu draudzes dievkalpojums
 • Vienu reizi mēnesī Pareizticīgo draudzes dievkalpojums
 • Vienu reizi mēnesī Katoļu draudzes dievkalpojums
 • Katras konfesijas mācītājs vai priesteris var tikt pieaicināti citos laikos, individuāli iemītnieku istabiņā, ja iemītnieks pats nespēj apmeklēt kapellu un vēlas satikt mācītāju vai priesteri pārrunām vai Svētā vakarēdiena saņemšanai

VESELĪBAS PASĀKUMI:

 • Konsultācijas pie psihologa
 • Masāžas
 • Konsultācijas pie ergoterapeita
 • Fizioterapija
 • Nagu aprūpe
 • Konsultācijas pie ārsta - internista
 • Konsultācijas pie psihologa

CITI PASĀKUMI UN ATPŪTAS IESPĒJAS:

 • Bibliotēka
 • Lasītava
 • Kino uz lielā ekrāna
 • Interneta pieslēgums pie lasītavas tiem iemītniekiem, kam ir portatīvie datori
 • Iemītnieku sveikšana Dzimšanas dienā
 • Viesu koncerti
 • Filiāles pašdarbības kolektīva - ansambļa koncerti
 • Ekskursijas
 • Talkas
 • Īpašas aktivitātes gatavojoties dažādiem svētkiem – ziedu lasīšana uz Līgo svēkiem, olu krāsošana uz Lieldienām utt.
 • Izstādes
 • U.c.