VALSTS SOCIĀLĀS APRŪPES CENTRS RĪGA

ERAF projekti
Energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu īstenošana Drukāt E-pasts:

Centrālā finanšu un līgumu aģentūra un Valsts sociālās aprūpes centrs “Rīga”

2018.gada 2.oktobrī parakstīja vienošanos par Eiropas Savienības fondu projekta īstenošanu,

paredzot energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu īstenošanu

VSAC „Rīga” filiāles “Jugla” ēkai Pāles ielā 12, Rīgā.

eraf.jpg

Projekta „Energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu īstenošana Valsts sociālās aprūpes centra „Rīga” filiāles “Jugla” ēkai Pāles ielā 12, Rīgā” mērķis ir ēkas energoefektivitātes paaugstināšana, nodrošinot ēkas fasāžu siltumtehnisko rādītāju uzlabošanos, samazinot ēkas siltuma zudumus caur tās norobežojošām konstrukcijām, veicot pilnu apkures sistēmas rekonstrukciju, palielinot ēkas nesošo konstrukciju ilgmūžību un ēkas ekspluatācijas laiku, vienlaicīgi uzlabojot ēkas vizuālo izskatu.

Projekta ietvaros plānotās darbības ir tieši vērstas uz šī mērķa izpildi, veicot ēkas nesiltināto fasāžu renovāciju atbilstoši izstrādātajam projektam, ēkas energosertifikātam un ēkas tehniskās apsekošanas atzinumam.

VSAC “Rīga” projekta ietvaros plāno veikt šādas darbības:

 • ēkas sienu un cokola daļas siltināšanu;
 • bēniņu pārseguma siltināšanu;
 • veco logu maiņu pret jauniem logu blokiem, visas logu ailas siltinot;
 • veco ārdurvju maiņu pret jauniem alumīnija durvju blokiem, visas durvju ailas siltinot;
 • pilnu apkures sistēmas rekonstrukciju, uzstādot jaunus radiatorus un termoregulatorus;
 • siltummezgla renovāciju.

Projekta kopējās izmaksas – EUR 1 031 909,95, tai skaitā Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums – EUR 877 123,46 un valsts budžeta līdzfinansējums – EUR 154 786,49.

Projekta īstenošanas ilgums – 2018.gada 2.oktobris līdz 2019.gada 1.oktobris.

Balstoties uz projektā paredzētajām darbībām, projekta īstenošana nodrošinās VSAC "Rīga"  filiāles "Jugla" ēkai būtisku enerģijas patēriņa samazināšanos, tādējādi veicinot ēkas energoefektivitātes paaugstināšanos, palielinot ēkas nesošo konstrukciju ilgmūžību un ēkas ekspluatācijas laiku, vienlaicīgi arī uzlabojot ēkas vizuālo izskatu. 

 

Projekta numurs: Nr. 4.2.1.2/17/I/024

09.10.2018.

 
Energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu īstenošana Drukāt E-pasts:

Centrālā finanšu un līgumu aģentūra un Valsts sociālās aprūpes centrs
“Rīga” 2018.gada 2.oktobrī parakstīja vienošanos par Eiropas Savienības
fondu projekta īstenošanu, paredzot
energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu īstenošanu VSAC „Rīga”
filiāles “Jugla” ēkai Braila ielā 2, Rīgā.
1

Projekta „Energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu īstenošana Valsts sociālās aprūpes centra „Rīga” filiāles “Jugla” ēkai Pāles ielā 12, Rīgā” mērķis ir ēkas energoefektivitātes paaugstināšana, nodrošinot ēkas fasāžu siltumtehnisko rādītāju uzlabošanos, samazinot ēkas siltuma zudumus caur tās norobežojošām konstrukcijām, veicot pilnu apkures sistēmas rekonstrukciju, palielinot ēkas nesošo konstrukciju ilgmūžību un ēkas ekspluatācijas laiku, vienlaicīgi uzlabojot ēkas vizuālo izskatu. Projekta ietvaros plānotās darbības ir tieši vērstas uz šī mērķa izpildi, veicot ēkas nesiltināto fasāžu renovāciju atbilstoši izstrādātajam projektam, ēkas energosertifikātam un ēkas tehniskās apsekošanas atzinumam.

VSAC “Rīga” projekta ietvaros plāno veikt šādas darbības:

 • ēkas sienu un cokola daļas siltināšanu;
 • bēniņu pārseguma siltināšanu;
 • veco logu maiņu pret jauniem logu blokiem, visas logu ailas siltinot;
 • veco ārdurvju maiņu pret jauniem alumīnija durvju blokiem, visas durvju ailas siltinot;
 • apkures sistēmas rekonstrukciju, uzstādot jaunus termoregulatorus;
 • siltummezgla renovāciju.

Projekta kopējās izmaksas – EUR 1 031 909,95, tai skaitā Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums – EUR 877 123,46 un valsts budžeta līdzfinansējums – EUR 154 786,49.

Projekta īstenošanas ilgums – 2018.gada 2.oktobris līdz 2019.gada 1.oktobris.

Balstoties uz projektā paredzētajām darbībām, projekta īstenošana nodrošinās VSAC "Rīga"  filiāles "Jugla" ēkai būtisku enerģijas patēriņa samazināšanos, tādējādi veicinot ēkas energoefektivitātes paaugstināšanos, palielinot ēkas nesošo konstrukciju ilgmūžību un ēkas ekspluatācijas laiku, vienlaicīgi arī uzlabojot ēkas vizuālo izskatu. 

 

Projekta numurs: Nr. 4.2.1.2/17/I/024

 

09.10.2018.

 
Drukāt E-pasts:

http://www.vsacriga.gov.lv/images/content/untitled.bmp

VSAC „Rīga” informē, ka 2014.gada 31.oktobrī VSAC „Rīga” un būvuzņēmējs SIA „Siltums Jums” ir parakstījis būvdarbu pieņemšanas – nodošanas aktu pie 2014.gada 27.marta būvniecības līguma Nr. 6.3-10/1/2014/ERAF par VSAC „Rīga” filiāles „Ezerkrasti” ēkas Berģu ielā 160, Rīgā, par rekonstrukcijas darbu pabeigšanu. 2015.gada 23.aprīlī VSAC „Rīga” ir saņēmis Rīgas pilsētas būvvaldes aktu par objekta VSAC „Rīga” filiāles „Ezerkrasti” ēkas Berģu ielā 160, Rīgā, pieņemšanu ekspluatācijā. Ir izveidota infrastruktūra sociālās rehabilitācijas pakalpojumu saņemšanai personām ar zemām pašaprūpes spējām, kā rezultātā tiek nodrošināta sociālo pakalpojumu daudzveidība un pieejamība.

20150430 134846

20150430 135139

20150430 135613

20150430 140551

20150430 140748

20150430 140838

20150430 140928

New folder1

New folder2

New folder4

New folder5

New folder6

New folder7

 
Drukāt E-pasts:

http://www.vsacriga.gov.lv/images/content/untitled.bmp


         Būvniecības līguma ietvaros tiek īstenoti līgumā paredzētie darbi, veicot vispārceltnieciskos darbus (fasādes un cokola siltināšanu, pārsedžu montāžu logu ailām, logu aiļu apšūšanu, griestu un sienu apmetuma uzklāšanu, ģipškartona sienu izbūves darbus,komunikāciju apšūšanu ar ģipškartonu), siltummezgla un apkures sistēmas izbūves darbus (apkures cauruļu izolēšanu,apkures iekārtu sistēmas pārbaudi, ugunsdrošo blīvējumu uzstādīšanu), ventilācijas sistēmas izbūves darbus (droseļvārstu un ugunsdrošo vārstu montāžu, gaisa vadu montāžu un siltināšanu, veidgabalu montāžu), ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas izbūves darbus (cauruļu izolācijas montāžu, trapu un revīziju montāžu, ugunsdrošo šķērsojumu montāžu), elektroapgādes iekšējo tīklu izbūves darbus (elektrības kabeļu montāžu, PVC cauruļu montāžu), vājstrāvas tīklu izbūves darbus (apsardzes signalizācija, telekomunikāciju un datoru iekšējie tīkli, TV tīkls, videonovērošanas sistēma).

 ārpuse siena

 nosiltinata siena

 pagalms2

 pagalms3

Projekta ietvaros notiek darbs arī ar aprīkojuma un inventāra iegādes iepirkumu organizēšanu, pašreiz ir izsludināti iepirkumi uz mēbeļu,medicīnas preču, tehnisko palīglīdzekļu un mīkstā inventāra iegādi.

26.08.2014.

 
Drukāt E-pasts:

http://www.vsacriga.gov.lv/images/content/untitled.bmp


Noslēgts līgums par VSAC „Rīga” filiāles „Ezrekrasti” ēkas Berģu ielā 160, Rīgā, rekonstrukcijas darbu pabeigšanu

         ERAF līdzfinansētā projekta “Valsts sociālās aprūpes centra „Rīga” sociālās aprūpes un rehabilitācijas pakalpojumu attīstība" Vienošanās Nr.3DP/3.1.4.1.5/10/IPIA/CFLA/002/002 ietvaros, 2014.gada 27.martā VSAC "Rīga" ir noslēgusi līgumu par VSAC „Rīga” filiāles „Ezrekrasti” ēkas Berģu ielā 160, Rīgā, rekonstrukcijas darbu pabeigšanu.

         Konkursa kārtībā tiesības veikt būvdarbus tika piešķirtas SIA „Siltums Jums”.

         Būvniecības līguma ietvaros 7 mēnešu laikā tiks pabeigti rekonstrukcijas darbi  VSAC „Rīga” filiāles „Ezrekrasti” ēkā Berģu ielā 160, Rīgā ar mērķi izveidot infrastruktūru sociālās rehabilitācijas pakalpojumu saņemšanas iespēju paplašināšanai dažādām sociālo grupu personām, lai nodrošinātu sociālo pakalpojumu daudzveidību, pieejamību un uzlabotu kvalitāti.

         Atlikušo darbu pēc 1.un 2.kārtas būvdarbu līgumu pārtraukšanas ietvaros ir paredzēts veikt šādus darbus: Vispārceltnieciskie darbi, labiekārtošanas darbi (zālāja sēšana, apstādījumu ierīkošana, labiekārtojuma elementu (atkritumu urnas utt.) uzstādīšana); ventilācijas sistēmas risinājumu izmaiņas, elektroapgādes darbi, papildus darbi (zibens aizsardzības un zemējuma kontūra izbūve, ugunsdzēsības ūdensvada vadības sistēmas izbūve), esošo sienu apmešana, novēršot līmeņu starpības.

28.04.2014.

 
<< Sākums < Iepriekšējā 1 2 3 Nākamā > Beigas >>

Lapa 2 no 3

Centra filiāles


Kalnciems

VSAC "Rīga" filiāle „Kalnciems"Kalnciema 93, Rīgā, LV-1046, Tālrun...

Lasīt
Teika

VSAC "Rīga" filiāle „Teika"Stāmerienas 4, Rīgā, LV-1006,Tālrunis ...

Lasīt
Ezerkrasti

VSAC "Rīga" filiāle "Ezerkrasti"Berģu 142, Rīgā, LV-1024,Tālrunis 679...

Lasīt
Jugla

VSAC "Rīga" filiāle "Jugla"Braila iela 2, Rīga, LV-1024Tālrunis / fak...

Lasīt
Rīga

VSAC "Rīga" filiāle "Rīga"Kapseļu iela 31, Rīga, LV-1046Kapseļu iela...

Lasīt
Pļavnieki

  VSAC "Rīga" filiāle „Pļavnieki"Zebiekstes 12, Rīgā, LV-108...

Lasīt