VALSTS SOCIĀLĀS APRŪPES CENTRS RĪGA

ERAF projekti
Energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu īstenošana VSAC "Rīga" filiālei "Jugla" Drukāt E-pasts:

ERAF

Projekta „Energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu īstenošana Valsts sociālās aprūpes centra „Rīga” filiāles “Jugla” ēkai Braila ielā 2, Rīgā”, Nr.4.2.1.2/17/I/024, īstenošanas progress (09.04.2019)

Turpinās projekta „Energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu īstenošana Valsts sociālās aprūpes centra „Rīga” filiāles “Jugla” ēkai Braila ielā 2, Rīgā” ietvaros paredzēto aktivitāšu īstenošana.

2019.gada 11.februārī saņemti pretendentu piedāvājumi būvdarbu veikšanai un attiecīgi tiek veikta saņemto piedāvājumu vērtēšana.

Paredzamais būvdarbu līguma parakstīšanas termiņš – 2019.gada 24.maijs.

Paredzamais būvdarbu līguma izpildes termiņš – 2019.gada 1.oktobris.


Projekta numurs: Nr. 4.2.1.2/17/I/024
09.04.2019.
 
Energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu īstenošanas progress Drukāt E-pasts:

eraf.jpg

Projekta „Energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu īstenošana Valsts sociālās aprūpes centra „Rīga” filiāles “Jugla” ēkai Braila ielā 2, Rīgā”, Nr.4.2.1.2/17/I/024, īstenošanas progress (09.01.2019)

Turpinās projekta „Energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu īstenošana Valsts sociālās aprūpes centra „Rīga” filiāles “Jugla” ēkai Braila ielā 2, Rīgā” ietvaros paredzēto aktivitāšu īstenošana.

2018.gada 27.decembrī tika izsludināts atklāts konkurss uz būvdarbu veikšanu, ar piedāvājumu iesniegšanas termiņu – 2019.gada 11.februāris.

Paredzamais būvdarbu līguma parakstīšanas termiņš – 2019.gada marts-aprīlis.

 

Projekta numurs: Nr. 4.2.1.2/17/I/024

09.01.2019

 
Energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu īstenošana Drukāt E-pasts:

Centrālā finanšu un līgumu aģentūra un Valsts sociālās aprūpes centrs “Rīga”

2018.gada 2.oktobrī parakstīja vienošanos par Eiropas Savienības fondu projekta īstenošanu,

paredzot energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu īstenošanu

VSAC „Rīga” filiāles “Jugla” ēkai Pāles ielā 12, Rīgā.

eraf.jpg

Projekta „Energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu īstenošana Valsts sociālās aprūpes centra „Rīga” filiāles “Jugla” ēkai Pāles ielā 12, Rīgā” mērķis ir ēkas energoefektivitātes paaugstināšana, nodrošinot ēkas fasāžu siltumtehnisko rādītāju uzlabošanos, samazinot ēkas siltuma zudumus caur tās norobežojošām konstrukcijām, veicot pilnu apkures sistēmas rekonstrukciju, palielinot ēkas nesošo konstrukciju ilgmūžību un ēkas ekspluatācijas laiku, vienlaicīgi uzlabojot ēkas vizuālo izskatu.

Projekta ietvaros plānotās darbības ir tieši vērstas uz šī mērķa izpildi, veicot ēkas nesiltināto fasāžu renovāciju atbilstoši izstrādātajam projektam, ēkas energosertifikātam un ēkas tehniskās apsekošanas atzinumam.

VSAC “Rīga” projekta ietvaros plāno veikt šādas darbības:

 • ēkas sienu un cokola daļas siltināšanu;
 • bēniņu pārseguma siltināšanu;
 • veco logu maiņu pret jauniem logu blokiem, visas logu ailas siltinot;
 • veco ārdurvju maiņu pret jauniem alumīnija durvju blokiem, visas durvju ailas siltinot;
 • pilnu apkures sistēmas rekonstrukciju, uzstādot jaunus radiatorus un termoregulatorus;
 • siltummezgla renovāciju.

Projekta kopējās izmaksas – EUR 1 031 909,95, tai skaitā Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums – EUR 877 123,46 un valsts budžeta līdzfinansējums – EUR 154 786,49.

Projekta īstenošanas ilgums – 2018.gada 2.oktobris līdz 2019.gada 1.oktobris.

Balstoties uz projektā paredzētajām darbībām, projekta īstenošana nodrošinās VSAC "Rīga"  filiāles "Jugla" ēkai būtisku enerģijas patēriņa samazināšanos, tādējādi veicinot ēkas energoefektivitātes paaugstināšanos, palielinot ēkas nesošo konstrukciju ilgmūžību un ēkas ekspluatācijas laiku, vienlaicīgi arī uzlabojot ēkas vizuālo izskatu. 

 

Projekta numurs: Nr. 4.2.1.2/17/I/024

09.10.2018.

 
Energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu īstenošana Drukāt E-pasts:

Centrālā finanšu un līgumu aģentūra un Valsts sociālās aprūpes centrs
“Rīga” 2018.gada 2.oktobrī parakstīja vienošanos par Eiropas Savienības
fondu projekta īstenošanu, paredzot
energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu īstenošanu VSAC „Rīga”
filiāles “Jugla” ēkai Braila ielā 2, Rīgā.
1
Projekta „Energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu īstenošana Valsts sociālās aprūpes centra „Rīga” filiāles “Jugla” ēkai Braila ielā 2, Rīgā” mērķis ir ēkas energoefektivitātes paaugstināšana, nodrošinot ēkas fasāžu siltumtehnisko rādītāju uzlabošanos, samazinot ēkas siltuma zudumus caur tās norobežojošām konstrukcijām, veicot pilnu apkures sistēmas rekonstrukciju, palielinot ēkas nesošo konstrukciju ilgmūžību un ēkas ekspluatācijas laiku, vienlaicīgi uzlabojot ēkas vizuālo izskatu.
Projekta ietvaros plānotās darbības ir tieši vērstas uz šī mērķa izpildi, veicot ēkas nesiltināto fasāžu renovāciju atbilstoši izstrādātajam projektam, ēkas energosertifikātam un ēkas tehniskās apsekošanas atzinumam.

VSAC “Rīga” projekta ietvaros plāno veikt šādas darbības:

 • ēkas sienu un cokola daļas siltināšanu;
 • bēniņu pārseguma siltināšanu;
 • veco logu maiņu pret jauniem logu blokiem, visas logu ailas siltinot;
 • veco ārdurvju maiņu pret jauniem alumīnija durvju blokiem, visas durvju ailas siltinot;
 • pilnu apkures sistēmas rekonstrukciju, uzstādot jaunus radiatorus un termoregulatorus;
 • siltummezgla renovāciju.
Projekta kopējās izmaksas – EUR 1 031 909,95, tai skaitā Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums – EUR 877 123,46 un valsts budžeta līdzfinansējums – EUR 154 786,49.
Projekta īstenošanas ilgums – 2018.gada 2.oktobris līdz 2019.gada 1.oktobris.
Balstoties uz projektā paredzētajām darbībām, projekta īstenošana nodrošinās VSAC "Rīga"  filiāles "Jugla" ēkai būtisku enerģijas patēriņa samazināšanos, tādējādi veicinot ēkas energoefektivitātes paaugstināšanos, palielinot ēkas nesošo konstrukciju ilgmūžību un ēkas ekspluatācijas laiku, vienlaicīgi arī uzlabojot ēkas vizuālo izskatu. 

 

Projekta numurs: Nr. 4.2.1.2/17/I/024

09.10.2018.

 
Drukāt E-pasts:

http://www.vsacriga.gov.lv/images/content/untitled.bmp

VSAC „Rīga” informē, ka 2014.gada 31.oktobrī VSAC „Rīga” un būvuzņēmējs SIA „Siltums Jums” ir parakstījis būvdarbu pieņemšanas – nodošanas aktu pie 2014.gada 27.marta būvniecības līguma Nr. 6.3-10/1/2014/ERAF par VSAC „Rīga” filiāles „Ezerkrasti” ēkas Berģu ielā 160, Rīgā, par rekonstrukcijas darbu pabeigšanu. 2015.gada 23.aprīlī VSAC „Rīga” ir saņēmis Rīgas pilsētas būvvaldes aktu par objekta VSAC „Rīga” filiāles „Ezerkrasti” ēkas Berģu ielā 160, Rīgā, pieņemšanu ekspluatācijā. Ir izveidota infrastruktūra sociālās rehabilitācijas pakalpojumu saņemšanai personām ar zemām pašaprūpes spējām, kā rezultātā tiek nodrošināta sociālo pakalpojumu daudzveidība un pieejamība.

20150430 134846

20150430 135139

20150430 135613

20150430 140551

20150430 140748

20150430 140838

20150430 140928

New folder1

New folder2

New folder4

New folder5

New folder6

New folder7

 
<< Sākums < Iepriekšējā 1 2 3 Nākamā > Beigas >>

Lapa 1 no 3