VALSTS SOCIĀLĀS APRŪPES CENTRS RĪGA

KPFI projekti
Drukāt E-pasts:

1


Valsts sociālās aprūpes centrs „Rīga”  ar Latvijas Republikas Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju, Sabiedrību ar ierobežotu atbildību „Vides investīciju fonds” un Latvijas Republikas Labklājības ministriju ir noslēdzis Līgumu par projekta „Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisijas samazināšanai Valsts sociālās aprūpes centra „Rīga” filiālē „Rīga”, Kapseļu ielā 18, Rīgā”  Nr. KPFI-15.4/18 īstenošanu.

Projekta īstenošanas termiņš ir līdz 2015.gada 30.aprīlim.

Projekta kopējās izmaksas ir EUR 200 931,50, no tām:

  1. 1.Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta (budžeta apakšprogrammas 27.00.00 „Klimata pārmaiņu finanšu instruments”) līdzekļi ir ne vairāk kā 49.441646% no attiecināmajām izmaksām, nepārsniedzot EUR343.84;
  2. 2.Finansējuma saņēmēja līdzfinansējums ir 50.558354% no attiecināmajām izmaksām, nepārsniedzot EUR587,66.

Projekta īstenošanas rezultātā jāsasniedz:

  1. 1.Oglekļa dioksīda emisijas samazinājuma rādītājs vismaz 41724.42 kgCO2 gadā;
  2. 2.Oglekļa dioksīda emisijas samazinājuma rādītāja attiecība pret KPFI finansējumu projektam vismaz 0.42 kgCO2/euro.

Valsts sociālās aprūpes centrs „Rīga” iepirkuma konkursa rezultātā 2014.gada 28.novembrī  ar būvnieku SIA „Uzars celtniecība” ir noslēdzis būvniecības līgumu „Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai Valsts sociālās aprūpes centra „Rīga” filiāles „Rīga” ēkai Kapseļu ielā 18” (Projekta Nr. KPFI-15.4/18) par summu EUR 154 000,00 bez pievienotās vērtības nodokļa.

Objekts: Valsts sociālās aprūpes centra „Rīga” filiāles „Rīga” ēka Kapseļu ielā 18, Rīgā.  

Objekta nodošana ekspluatācijā līdz 2015.gada 30.aprīlim.

 
Drukāt E-pasts:

1


Valsts sociālās aprūpes centrs „Rīga”  ar Latvijas Republikas Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju, Sabiedrību ar ierobežotu atbildību „Vides investīciju fonds” un Latvijas Republikas Labklājības ministriju ir noslēdzis Līgumu par „Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta finansētais projekts. Atklāta konkursa „Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai” ceturtā kārta” Nr. KPFI-15.3/73 īstenošanu Valsts sociālās aprūpes centra „Rīga” filiālei „Pļavnieki” Zebiekstes ielā 3, Rīgā.

Projekta īstenošanas termiņš ir līdz 2015.gada 31.janvārim.

Projekta attiecināmās izmaksas ir EUR 324 135,22.

Projekta īstenošanas rezultātā jāsasniedz:

  1. Oglekļa dioksīda emisijas samazinājuma rādītājs vismaz 64156.30 kgCO2 gadā;
  2. Oglekļa dioksīda emisijas samazinājuma rādītāja attiecība pret KPFI finansējumu projektam vismaz 0.42 kgCO2/euro.

Valsts sociālās aprūpes centrs „Rīga” iepirkuma konkursa rezultātā 2014.gada 29.augustā ar būvnieku SIA „Siltums Jums” ir noslēdzis būvniecības līgumu „Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai Valsts sociālās aprūpes centra „Rīga” filiālei „Pļavnieki”” par summu EUR 253 163,41 bez pievienotās vērtības nodokļa.

Objekts: Valsts sociālās aprūpes centra „Rīga” filiāle „Pļavnieki” Zebiekstes iela 3, Rīga.

Objekta nodošana ekspluatācijā līdz 2015.gada 12.janvārim.