Jaunumi

Cienījamie VSAC "Rīga" klienti un apmeklētāji!

Informējam, ka visās centra filiālēs tiek noteikti COVID-19 infekciju ierobežojoši pasākumi, līdz ar to klientu apmeklēšana uz laiku ir pārtraukta.
Klientu piederīgajiem ir iespēja nodot sūtījumus centra klientiem. Sūtījumos var nodot preces orģinālajos iepakojumos, kurus var dezinficēt.
Lūdzam, saziņai ar centra klientiem uz laiku izmantot alternatīvas sazināšanās iespējas (telefoniski, WhatsApp, SKYPE, ZOOM u.c.) sadarbībā ar filiāles darbiniekiem.Neskaidrību gadījumā, lūdzam sazināties ar centra filiāļu vadītājiem. Kontakttālruņi pieejami sadaļā "Kontakti". Pateicamies par izpratni!