Jaunumi

Saskaņā ar Ministru kabineta 2020. gada 14. jūlija noteikumiem Nr. 453 “Noteikumi par publiskas personas un publiskas personas kontrolētas kapitālsabiedrības mantas nomas maksas atbrīvojuma vai samazinājuma piemērošanu sakarā ar Covid-19 izplatību” Valsts sociālās aprūpes centrs “Rīga” ir piešķīris atbalstu (nomas maksas samazinājumu):

 

Nosaukums Lēmuma pieņemšanas datums
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Baltic Restaurants Latvia”, vienotais reģistrācijas numurs 40003556833 2021. gada 18. februāris
Sabiedrībai ar ierobežotu atbildību “Baltic Restaurants Latvia”, vienotais reģistrācijas numurs 40003556833 2021.gada 26.marts