05.03.00 Aprūpe valsts sociālās aprūpes institūcijās

Apakšprogramma finansē valsts sociālās aprūpes centra „Rīga” darbību un centra sniegtos pakalpojumus:

Pakalpojums

Mērķa grupa

Pakalpojuma saturs

Ilgstoša sociālā aprūpe un sociālā rehabilitācija institūcijā

Bērni bāreņi un bez vecāku gādības palikušie bērni vecumā līdz 2 gadiem

Pastāvīga dzīvesvieta,

diennakts aprūpe,

sociālā rehabilitācija,

iespējas atpūtai un nodarbībām, 

atbalsts klienta problēmu risināšanā,

reģistrācija pie ģimenes ārsta,

ģimenes ārsta un citu speciālistu nozīmētā ārstēšanas plāna izpilde, u.c.

Bērni ar garīgās un fiziskās attīstības traucējumiem vecumā līdz 4 gadiem

Bērni invalīdi ar smagiem garīga rakstura traucējumiem vecumā no 4 līdz 18 gadiem

Pieaugušas personas ar smagiem garīga rakstura traucējumiem un

neredzīgas personas (personas ar I un II grupas invaliditāti)

63.07.00. Eiropas Sociālā fonda (ESF) īstenotie projekti labklājības nozarē (2014. – 2020.)

“Deinstitucionalizācija un sociālie pakalpojumi personām ar invaliditāti un bērniem” (Nr.9.2.2.1/15/I/002)

2022. gadā veiktie būvdarbi filiālēs "Jugla" un "Teika"

Abu investīcijas projektu finansēšanas avots - Labklājības ministrijas papildus piešķirtie līdzekļi

Veikto darbu vizuālā prezentācija

05.03.00 Aprūpe valsts sociālās aprūpes institūcijās

Apakšprogramma finansē valsts sociālās aprūpes centra „Rīga” darbību un centra sniegtos pakalpojumus:

Pakalpojums

Mērķa grupa

Pakalpojuma saturs

Ilgstoša sociālā aprūpe un sociālā rehabilitācija institūcijā

Bērni bāreņi un bez vecāku gādības palikušie bērni vecumā līdz 2 gadiem

Pastāvīga dzīvesvieta,

diennakts aprūpe,

sociālā rehabilitācija,

iespējas atpūtai un nodarbībām, 

atbalsts klienta problēmu risināšanā,

reģistrācija pie ģimenes ārsta,

ģimenes ārsta un citu speciālistu nozīmētā ārstēšanas plāna izpilde, u.c.

Bērni ar garīgās un fiziskās attīstības traucējumiem vecumā līdz 4 gadiem

Bērni invalīdi ar smagiem garīga rakstura traucējumiem vecumā no 4 līdz 18 gadiem

Pieaugušas personas ar smagiem garīga rakstura traucējumiem un neredzīgas personas (personas ar I un II grupas invaliditāti)

99.00.00. Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem

Covid-19 izplatības un masveida inficēšanās gadījumu novēršanas un saslimšanas risku mazināšanas nodrošināšanai

63.07.00. Eiropas Sociālā fonda (ESF) īstenotie projekti labklājības nozarē (2014. – 2020.)

“Deinstitucionalizācija un sociālie pakalpojumi personām ar invaliditāti un bērniem” (Nr.9.2.2.1/15/I/002)

97.02.00 “Nozaru vadība un politikas plānošana”

Nozares vadības atbalsta pasākumi.

05.03.00 Aprūpe valsts sociālās aprūpes institūcijās

Apakšprogramma finansē valsts sociālās aprūpes centra „Rīga” darbību un centra sniegtos pakalpojumus:

Pakalpojums

Mērķa grupa

Pakalpojuma saturs

Ilgstoša sociālā aprūpe un sociālā rehabilitācija institūcijā

Bērni bāreņi un bez vecāku gādības palikušie bērni vecumā līdz 2 gadiem

Pastāvīga dzīvesvieta,

diennakts aprūpe,

sociālā rehabilitācija,

iespējas atpūtai un nodarbībām, 

atbalsts klienta problēmu risināšanā,

reģistrācija pie ģimenes ārsta,

ģimenes ārsta un citu speciālistu nozīmētā ārstēšanas plāna izpilde, u.c.

Bērni ar garīgās un fiziskās attīstības traucējumiem vecumā līdz 4 gadiem

Bērni invalīdi ar smagiem garīga rakstura traucējumiem vecumā no 4 līdz 18 gadiem

Pieaugušas personas ar smagiem garīga rakstura traucējumiem un neredzīgas personas (personas ar I un II grupas invaliditāti)

63.07.00 – Eiropas Sociālā fonda (ESF) projektu un pasākumu īstenošana.

97.02.00 “Nozaru vadība un politikas plānošana”

Nozares vadības atbalsta pasākumi.

99.00.00. Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem

Covid-19 izplatības un masveida inficēšanās gadījumu novēršanas un saslimšanas risku mazināšanas nodrošināšanai

05.03.00 Aprūpe valsts sociālās aprūpes institūcijās

Apakšprogramma finansē valsts sociālās aprūpes centra „Rīga” darbību un centra sniegtos pakalpojumus:

Pakalpojums

Mērķa grupa

Pakalpojuma saturs

Ilgstoša sociālā aprūpe un sociālā rehabilitācija institūcijā

Bērni bāreņi un bez vecāku gādības palikušie bērni vecumā līdz 2 gadiem

Pastāvīga dzīvesvieta,

diennakts aprūpe,

sociālā rehabilitācija,

iespējas atpūtai un nodarbībām, 

atbalsts klienta problēmu risināšanā,

reģistrācija pie ģimenes ārsta,

ģimenes ārsta un citu speciālistu nozīmētā ārstēšanas plāna izpilde, u.c.

Bērni ar garīgās un fiziskās attīstības traucējumiem vecumā līdz 4 gadiem

Bērni invalīdi ar smagiem garīga rakstura traucējumiem vecumā no 4 līdz 18 gadiem

Pieaugušas personas ar smagiem garīga rakstura traucējumiem un neredzīgas personas (personas ar I un II grupas invaliditāti)

05.03.00 Aprūpe valsts sociālās aprūpes institūcijās apakšprogramma

Ģimeniskai videi pietuvināta sociālā pakalpojuma bērniem ar smgiem funkcionēliem traucējumiem nodrošināšanas modeļa izstrāde un aprobēšana VSAC "Rīga" filiālē "Rīga"

 

62.07.00.  Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) īstenotie projekti labklājības nozarē

Energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu īstenošana Valsts sociālās aprūpes centra "Rīga" filiāles "Jugla" ēkai

 

99.00.00. Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem

Covid-19 izplatības un masveida inficēšanās gadījumu novēršanas un saslimšanas risku mazināšanas nodrošināšanai

05.03.00 Aprūpe valsts sociālās aprūpes institūcijās

Apakšprogramma finansē valsts sociālās aprūpes centra „Rīga” darbību un centra sniegtos pakalpojumus:

Pakalpojums

Mērķa grupa

Pakalpojuma saturs

Ilgstoša sociālā aprūpe un sociālā rehabilitācija institūcijā

Bērni bāreņi un bez vecāku gādības palikušie bērni vecumā līdz 2 gadiem

Pastāvīga dzīvesvieta,

diennakts aprūpe,

sociālā rehabilitācija,

iespējas atpūtai un nodarbībām, 

atbalsts klienta problēmu risināšanā,

reģistrācija pie ģimenes ārsta,

ģimenes ārsta un citu speciālistu nozīmētā ārstēšanas plāna izpilde, u.c.

Bērni ar garīgās un fiziskās attīstības traucējumiem vecumā līdz 4 gadiem

Bērni invalīdi ar smagiem garīga rakstura traucējumiem vecumā no 4 līdz 18 gadiem

Pieaugušas personas ar smagiem garīga rakstura traucējumiem un neredzīgas personas (personas ar I un II grupas invaliditāti)

62.07.00. Programma, apakšprogramma

Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) īstenotie projekti labklājības nozarē.

Projekta nosaukums - Energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu īstenošana Valsts sociālās aprūpes centra "Rīga" filiāles "Jugla" ēkai.

1748_informacija-par-menesalgas-apmeru.pdf

1748_riga_ziedojumu-tame-2019.pdf

1748_vsac-riga-planotais-budzets-2019.-gadam.pdf

1748_vsac-riga-pamatbudzeta-tame-versija-nr.-3.pdf

1748_informacija-par-piemaksam-un-socialajam-garantijam-3-pielikums-2019.pdf

1748_vsac-riga-pilotprojekta-tame-2019.-gadam.pdf

1748_vsac-riga-eraf-projekta-tame-2019.-gadam.pdf

05.03.00 Aprūpe valsts sociālās aprūpes institūcijās

Apakšprogramma finansē valsts sociālās aprūpes centra „Rīga” darbību un centra sniegtos pakalpojumus:

Pakalpojums

Mērķa grupa

Pakalpojuma saturs

Ilgstoša sociālā aprūpe un sociālā rehabilitācija institūcijā

Bērni bāreņi un bez vecāku gādības palikušie bērni vecumā līdz 2 gadiem

Pastāvīga dzīvesvieta,

diennakts aprūpe,

sociālā rehabilitācija,

iespējas atpūtai un nodarbībām, 

atbalsts klienta problēmu risināšanā,

reģistrācija pie ģimenes ārsta,

ģimenes ārsta un citu speciālistu nozīmētā ārstēšanas plāna izpilde, u.c.

Bērni ar garīgās un fiziskās attīstības traucējumiem vecumā līdz 4 gadiem

Bērni invalīdi ar smagiem garīga rakstura traucējumiem vecumā no 4 līdz 18 gadiem

Pieaugušas personas ar smagiem garīga rakstura traucējumiem un neredzīgas personas (personas ar I un II grupas invaliditāti)

62.07.00. Programma, apakšprogramma

Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) īstenotie projekti labklājības nozarē.

Projekta nosaukums - Energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu īstenošana Valsts sociālās aprūpes centra "Rīga" filiāles "Jugla" ēkai.

2018. gadā izstrādāts un apmaksāts tehniskais būvprojekts filiāles "Jugla" ēkas siltināšanai.

VSAC Rīga 2018. gada budžeta izpilde

VSAC Rīga ziedojumu tāme

VSAC Rīga pamatbudžeta tāme 2018. gadam

VSAC Rīga apdrošināšanas polišu tāme 2018

VSAC Rīga ERAF projekta tāme 2018. gadam

Informācija par piemaksām un sociālajām garantijām

VSAC Rīga budžets 2018. gadam

05.03.00 Aprūpe valsts sociālās aprūpes institūcijās

Apakšprogramma finansē valsts sociālās aprūpes centra „Rīga” darbību un centra sniegtos pakalpojumus:

Pakalpojums

Mērķa grupa

Pakalpojuma saturs

Ilgstoša sociālā aprūpe un sociālā rehabilitācija institūcijā

Bērni bāreņi un bez vecāku gādības palikušie bērni vecumā līdz 2 gadiem

Pastāvīga dzīvesvieta,

diennakts aprūpe,

sociālā rehabilitācija,

iespējas atpūtai un nodarbībām, 

atbalsts klienta problēmu risināšanā,

reģistrācija pie ģimenes ārsta,

ģimenes ārsta un citu speciālistu nozīmētā ārstēšanas plāna izpilde, u.c.

Bērni ar garīgās un fiziskās attīstības traucējumiem vecumā līdz 4 gadiem

Bērni invalīdi ar smagiem garīga rakstura traucējumiem vecumā no 4 līdz 18 gadiem

Pieaugušas personas ar smagiem garīga rakstura traucējumiem un neredzīgas personas (personas ar I un II grupas invaliditāti)

1253_vsac-riga-pamatbudzeta-izpilde-2017.-gada.pdf

1253_vsac-riga-apdrosinasanas-polisu-budzeta-izpilde-2017.-gada.pdf

1253_vsac-riga-ziedojumu-tame_2017.pdf

1253_vsac-riga_pamatbudzeta-tame-2017.pdf

1253_vsac-riga-apdrosinasanas-tame-2017.pdf

05.03.00 Aprūpe valsts sociālās aprūpes institūcijās

Apakšprogramma finansē valsts sociālās aprūpes centra „Rīga” darbību un centra sniegtos pakalpojumus:

Pakalpojums

Mērķa grupa

Pakalpojuma saturs

Ilgstoša sociālā aprūpe un sociālā rehabilitācija institūcijā

Bērni bāreņi un bez vecāku gādības palikušie bērni vecumā līdz 2 gadiem

Pastāvīga dzīvesvieta,

diennakts aprūpe,

sociālā rehabilitācija,

iespējas atpūtai un nodarbībām, 

atbalsts klienta problēmu risināšanā,

reģistrācija pie ģimenes ārsta,

ģimenes ārsta un citu speciālistu nozīmētā ārstēšanas plāna izpilde, u.c.

Bērni ar garīgās un fiziskās attīstības traucējumiem vecumā līdz 4 gadiem

Bērni invalīdi ar smagiem garīga rakstura traucējumiem vecumā no 4 līdz 18 gadiem

Pieaugušas personas ar smagiem garīga rakstura traucējumiem un neredzīgas personas (personas ar I un II grupas invaliditāti)

 

1131_2016.-gada-veselibas-apdrosinasanas-budzeta-izpilde.pdf

1131_2016.-gada-pamatbudzeta-izpilde.pdf

1131_riga_pamatbudzeta_tame_2016.pdf

1131_riga_apdrosinasanas_tame_2016.pdf

1131_riga_ziedojumu_tame_2016.pdf

05.03.00 Aprūpe valsts sociālās aprūpes institūcijās

Apakšprogramma finansē valsts sociālās aprūpes centra „Rīga” darbību un centra sniegtos pakalpojumus:

Pakalpojums

Mērķa grupa

Pakalpojuma saturs

Ilgstoša sociālā aprūpe un sociālā rehabilitācija institūcijā

Bērni bāreņi un bez vecāku gādības palikušie bērni vecumā līdz 2 gadiem

Pastāvīga dzīvesvieta,

diennakts aprūpe,

sociālā rehabilitācija,

iespējas atpūtai un nodarbībām, 

atbalsts klienta problēmu risināšanā,

reģistrācija pie ģimenes ārsta,

ģimenes ārsta un citu speciālistu nozīmētā ārstēšanas plāna izpilde, u.c.

Bērni ar garīgās un fiziskās attīstības traucējumiem vecumā līdz 4 gadiem

Bērni invalīdi ar smagiem garīga rakstura traucējumiem vecumā no 4 līdz 18 gadiem

Pieaugušas personas ar smagiem garīga rakstura traucējumiem un neredzīgas personas (personas ar I un II grupas invaliditāti)

965_vsac-riga-pamatbudzeta-izpilde-2015.pdf

965_vsac-riga-kpfi-projekta-filiales-riga-budzeta-izpilde-2015.pdf

965_vsac-riga-kpfi-projekta-filiales-plavnieki-budzeta-izpilde-2015.pdf

965_vsac-riga-eraf-projekta-budzeta-izpilde-2015.pdf

965_vsac-riga-apdrosinasanas-polises_budzeta-izpilde-2015.pdf

965_vsac-riga-apdrosinasanas-polises-tame-2015.pdf

965_vsac-riga-ziedojumu-tame-2015.pdf

965_vsac-riga-pamatbudzeta-tame-2015.pdf

965_vsac-riga-eraf-tame-2015.pdf

965_vsac-riga-kpfi-fil.riga-tame-2015.pdf

965_vsac-riga-kpfi-plavnieki-tame-2015.pdf

05.03.00 Aprūpe valsts sociālās aprūpes institūcijās

Apakšprogramma finansē valsts sociālās aprūpes centra „Rīga” darbību un centra sniegtos pakalpojumus:

Pakalpojums

Mērķa grupa

Pakalpojuma saturs

Ilgstoša sociālā aprūpe un sociālā rehabilitācija institūcijā

Bērni bāreņi un bez vecāku gādības palikušie bērni vecumā līdz 2 gadiem

Pastāvīga dzīvesvieta,

diennakts aprūpe,

sociālā rehabilitācija,

iespējas atpūtai un nodarbībām, 

atbalsts klienta problēmu risināšanā,

reģistrācija pie ģimenes ārsta,

ģimenes ārsta un citu speciālistu nozīmētā ārstēšanas plāna izpilde, u.c.

Bērni ar garīgās un fiziskās attīstības traucējumiem vecumā līdz 4 gadiem

Bērni invalīdi ar smagiem garīga rakstura traucējumiem vecumā no 4 līdz 18 gadiem

Pieaugušas personas ar smagiem garīga rakstura traucējumiem un neredzīgas personas (personas ar I un II grupas invaliditāti)

Finansiālie rādītāji

2014.gada plāns (EUR)

Resursi izdevumu segšanai

9 980 555

Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi

2 908 380

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

7 072 175

Izdevumi - kopā

9 984 429

Finansēšana (atlikums uz 01.01.2014)

3 874

62.06.00 Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) īstenotie projekti labklājības nozarē (2007-2013)

Apakšprogramma finansē Eiropas Savienības struktūrfondu 3.Darbības programmas „Infrastruktūra un pakalpojumi” projektu īstenošanu:

Prioritāte, Pasākums, Aktivitāte, Apakšaktivitāte, Projekta numurs un nosaukums

Projekta īstenotājs

Prioritāte 3.1. Infrastruktūra cilvēku kapitāla nostiprināšanai

Valsts sociālās aprūpes centrs „Rīga”

Pasākums 3.1.4. Nodarbinātības un sociālo pakalpojumu infrastruktūra

Aktivitāte 3.1.4.1. Darbspēju vērtēšanas un sociālo pakalpojumu ieviešanas institūciju infrastruktūras pilnveidošana

Apakšaktivitāte 3.1.4.1.5. Infrastruktūras pilnveidošana sociālās rehabilitācijas pakalpojumu sniegšanai personām ar garīga rakstura traucējumiem

Projekta numurs un nosaukums: Nr.3DP/3.1.4.1.5./10/IPIA/CFLA/002 „Valsts sociālās aprūpes centra „Rīga” sociālās aprūpes un rehabilitācijas pakalpojumu attīstība”

Projekta mērķis ir veidot infrastruktūru sociālās rehabilitācijas pakalpojumu saņemšanas iespēju paplašināšanai personām ar garīga rakstura traucējumiem, lai pilnveidotu sociālo pakalpojumu daudzveidību, pieejamību un kvalitāti.

Projekta ietvaros tiks veikta tehnisko projektu izstrāde, rekonstrukcijas pasākumi VSAC „Rīga” filiālē „Ezerkrasti” – Berģu ielā 160, telpu aprīkošana ar nepieciešamiem līdzekļiem, materiāliem un inventāru, lai nodrošinātu darbnīcu izveidi un sociālo pakalpojumu sniegšanu atbilstoši prasībām sociālo pakalpojumu sniedzējiem.

800_riga_budzeta-analize-2014.gada.doc

800_vsac-riga-ziedojumu-tame-nr-3-2014.xls

800_tame_2014_eraf_v4.xls

800_tame_2014_0503_v5.xls

800_tame_2014_klimata-projektam-fil.-plavnieki.xls

05.03.00 Aprūpe valsts sociālās aprūpes institūcijās

Apakšprogramma finansē valsts sociālās aprūpes centra „Rīga” darbību un centra sniegtos pakalpojumus:

Pakalpojums

Mērķa grupa

Pakalpojuma saturs

Ilgstoša sociālā aprūpe un sociālā rehabilitācija institūcijā

Bērni bāreņi un bez vecāku gādības palikušie bērni vecumā līdz 2 gadiem

Pastāvīga dzīvesvieta,

diennakts aprūpe,

sociālā rehabilitācija,

iespējas atpūtai un nodarbībām, 

atbalsts klienta problēmu risināšanā,

reģistrācija pie ģimenes ārsta,

ģimenes ārsta un citu speciālistu nozīmētā ārstēšanas plāna izpilde, u.c.

Bērni ar garīgās un fiziskās attīstības traucējumiem vecumā līdz 4 gadiem

Bērni invalīdi ar smagiem garīga rakstura traucējumiem vecumā no 4 līdz 18 gadiem

Pieaugušas personas ar smagiem garīga rakstura traucējumiem un neredzīgas personas (personas ar I un II grupas invaliditāti)

                                                                                                                                                                                       

Finansiālie rādītāji (latos)

2013.gada plāns 

Resursi izdevumu segšanai

6 930 262

Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi

2 044 021

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

4 886 241

Izdevumi - kopā

6 930 262

 

62.06.00 Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) īstenotie projekti labklājības nozarē (2007-2013)

Apakšprogramma finansē Eiropas Savienības struktūrfondu 3.Darbības programmas „Infrastruktūra un pakalpojumi” projektu īstenošanu:

Prioritāte, Pasākums, Aktivitāte, Apakšaktivitāte, Projekta numurs un nosaukums

Projekta īstenotājs

Prioritāte 3.1. Infrastruktūra cilvēku kapitāla nostiprināšanai

Valsts sociālās aprūpes centrs „Rīga”

Pasākums 3.1.4. Nodarbinātības un sociālo pakalpojumu infrastruktūra

Aktivitāte 3.1.4.1. Darbspēju vērtēšanas un sociālo pakalpojumu ieviešanas institūciju infrastruktūras pilnveidošana

Apakšaktivitāte 3.1.4.1.5. Infrastruktūras pilnveidošana sociālās rehabilitācijas pakalpojumu sniegšanai personām ar garīga rakstura traucējumiem

Projekta numurs un nosaukums: Nr.3DP/3.1.4.1.5./10/IPIA/CFLA/002 „Valsts sociālās aprūpes centra „Rīga” sociālās aprūpes un rehabilitācijas pakalpojumu attīstība”

                                                                                                                                        

Projekta mērķis ir veidot infrastruktūru sociālās rehabilitācijas pakalpojumu saņemšanas iespēju paplašināšanai personām ar garīga rakstura traucējumiem, lai pilnveidotu sociālo pakalpojumu daudzveidību, pieejamību un kvalitāti.

Projekta ietvaros tiks veikta tehnisko projektu izstrāde, rekonstrukcijas pasākumi VSAC „Rīga” filiālē „Ezerkrasti” – Berģu ielā 160, telpu aprīkošana ar nepieciešamiem līdzekļiem, materiāliem un inventāru, lai nodrošinātu darbnīcu izveidi un sociālo pakalpojumu sniegšanu atbilstoši prasībām sociālo pakalpojumu sniedzējiem.

566_vsac20riga20budzeta20izpilde202013.gada1.doc

566_vsac20riga20budzets20-20euro20ieviesanas20pasakumiem2020131.xls

566_vsac-riga-budzets-papildus-finansejums-2013.xls

566_vsac-riga-budzets-2013.xls

566_vsac-riga-budzets-eraf-2013.xls

566_riga_ziedojumi_tames-2013.xls

05.03.00 Aprūpe valsts sociālās aprūpes institūcijās

Apakšprogramma finansē valsts sociālās aprūpes centra „Rīga” darbību un centra sniegtos pakalpojumus:

Pakalpojums

Mērķa grupa

Pakalpojuma saturs

Ilgstoša sociālā aprūpe un sociālā rehabilitācija institūcijā

Bērni bāreņi un bez vecāku gādības palikušie bērni vecumā līdz 2 gadiem

Pastāvīga dzīvesvieta,

diennakts aprūpe,

sociālā rehabilitācija,

iespējas atpūtai un nodarbībām, 

atbalsts klienta problēmu risināšanā,

reģistrācija pie ģimenes ārsta,

ģimenes ārsta un citu speciālistu nozīmētā ārstēšanas plāna izpilde, u.c.

Bērni ar garīgās un fiziskās attīstības traucējumiem vecumā līdz 4 gadiem

Bērni invalīdi ar smagiem garīga rakstura traucējumiem vecumā no 4 līdz 18 gadiem

Pieaugušas personas ar smagiem garīga rakstura traucējumiem un neredzīgas personas (personas ar I un II grupas invaliditāti)

 

Finansiālie rādītāji (latos)

2011. gada plāns

Izmaiņas

2012. gada plāns

Resursi izdevumu segšanai

5 639 872

364 741

6 004 613

Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi

2 054 235

-10 214

2 044 021

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

3 585 637

374 955

3 960 592

Izdevumi - kopā

5 640 446

372 951

6 013 397

 

62.06.00 Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) īstenotie projekti labklājības nozarē (2007-2013)

Apakšprogramma finansē Eiropas Savienības struktūrfondu 3.Darbības programmas „Infrastruktūra un pakalpojumi” projektu īstenošanu:

Prioritāte, Pasākums, Aktivitāte, Apakšaktivitāte, Projekta numurs un nosaukums

Projekta īstenotājs

Prioritāte 3.1. Infrastruktūra cilvēku kapitāla nostiprināšanai

Valsts sociālās aprūpes centrs „Rīga”

Pasākums 3.1.4. Nodarbinātības un sociālo pakalpojumu infrastruktūra

Aktivitāte 3.1.4.1. Darbspēju vērtēšanas un sociālo pakalpojumu ieviešanas institūciju infrastruktūras pilnveidošana

Apakšaktivitāte 3.1.4.1.5. Infrastruktūras pilnveidošana sociālās rehabilitācijas pakalpojumu sniegšanai personām ar garīga rakstura traucējumiem

Projekta numurs un nosaukums: Nr.3DP/3.1.4.1.5./10/IPIA/CFLA/002 „Valsts sociālās aprūpes centra „Rīga” sociālās aprūpes un rehabilitācijas pakalpojumu attīstība”

 

Finansiālie rādītāji (latos)

2011. gada plāns

Izmaiņas

2012. gada projekts

Resursi izdevumu segšanai

201 234

1 597 128

1 798 362

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

201 234

1 597 128

1 798 362

Izdevumi - kopā

201 234

1 597 128

1 798 362

Projekta mērķis ir veidot infrastruktūru sociālās rehabilitācijas pakalpojumu saņemšanas iespēju paplašināšanai personām ar garīga rakstura traucējumiem, lai pilnveidotu sociālo pakalpojumu daudzveidību, pieejamību un kvalitāti.

Projekta ietvaros tiks veikta tehnisko projektu izstrāde, rekonstrukcijas pasākumi VSAC „Rīga” filiālēs „Ezerkrasti” – Berģu ielā 160 un „Jugla”- Pāles ielā 12, , telpu aprīkošana ar nepieciešamiem līdzekļiem, materiāliem un inventāru, lai nodrošinātu darbnīcu izveidi un sociālo pakalpojumu sniegšanu atbilstoši prasībām sociālo pakalpojumu sniedzējiem.

SACRiga_budzets_2012.xls

VSAC Rīga budžets 2012

05.03.00 Aprūpe valsts sociālās aprūpes institūcijās

Apakšprogramma finansē valsts sociālās aprūpes centra „Rīga” darbību un centra sniegtos pakalpojumus:

Pakalpojums

Mērķa grupa

Pakalpojuma saturs

Ilgstoša sociālā aprūpe un sociālā rehabilitācija institūcijā

Bērni bāreņi un bez vecāku gādības palikušie bērni vecumā līdz 2 gadiem

Pastāvīga dzīvesvieta,

diennakts aprūpe,

sociālā rehabilitācija,

iespējas atpūtai un nodarbībām, 

atbalsts klienta problēmu risināšanā,

reģistrācija pie ģimenes ārsta,

ģimenes ārsta un citu speciālistu nozīmētā ārstēšanas plāna izpilde, u.c.

Bērni ar garīgās un fiziskās attīstības traucējumiem vecumā līdz 4 gadiem

Bērni invalīdi ar smagiem garīga rakstura traucējumiem vecumā no 4 līdz 18 gadiem

Pieaugušas personas ar smagiem garīga rakstura traucējumiem un neredzīgas personas (personas ar I un II grupas invaliditāti)

lati

Finansiālie rādītāji

2010. gada plāns

Izmaiņas

2011. gada plāns

Resursi izdevumu segšanai

5 626 866

8 660

5 635 526

Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi

2 163 335

-110 500

2 052 835

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

3 463 531

119 160

3 582 691

Izdevumi - kopā

5 635 002

1 098

5 636 100

 

Būtiskākās izmaiņas 2011.gada budžetā: Ieņēmumu palielinājums 2011.gadā plānots, lai nodrošinātu izdevumus, kas saistīti ar minimālās mēneša darba algas palielināšanos. Palielināti izdevumi atlīdzībai minimālās mēneša darba algas paaugstināšanai no 180 latiem uz 200 latiem un mēneša darba algas, darbiniekiem, kuriem tā ir mazāka par 300 Ls paaugstināšanai (pamatojoties uz 19.11.2010. MK sēdes protokolu Nr.65 2.§. 25.punktu).

62.06.00 Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) īstenotie projekti labklājības nozarē (2007-2013)

Apakšprogramma finansē Eiropas Savienības struktūrfondu 3.Darbības programmas „Infrastruktūra un pakalpojumi” projektu īstenošanu:

Prioritāte, Pasākums, Aktivitāte, Apakšaktivitāte, Projekta numurs un nosaukums

Projekta īstenotājs

Prioritāte 3.1. Infrastruktūra cilvēku kapitāla nostiprināšanai

Valsts sociālās aprūpes centrs „Rīga”

Pasākums 3.1.4. Nodarbinātības un sociālo pakalpojumu infrastruktūra

Aktivitāte 3.1.4.1. Darbspēju vērtēšanas un sociālo pakalpojumu ieviešanas institūciju infrastruktūras pilnveidošana

Apakšaktivitāte 3.1.4.1.5. Infrastruktūras pilnveidošana sociālās rehabilitācijas pakalpojumu sniegšanai personām ar garīga rakstura traucējumiem

Projekta numurs un nosaukums: Nr.3DP/3.1.4.1.5./10/IPIA/CFLA/002 „Valsts sociālās aprūpes centra „Rīga” sociālās aprūpes un rehabilitācijas pakalpojumu attīstība”

 

lati

Finansiālie rādītāji

2010. gada plāns

Izmaiņas

2011. gada projekts

Resursi izdevumu segšanai

44 824

156 410

201 234

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

44 824

156 410

201 234

Izdevumi - kopā

44 824

156 410

201 234

Projekta mērķis ir veidot infrastruktūru sociālās rehabilitācijas pakalpojumu saņemšanas iespēju paplašināšanai personām ar garīga rakstura traucējumiem, lai pilnveidotu sociālo pakalpojumu daudzveidību, pieejamību un kvalitāti.

Projekta ietvaros tiks veikta tehnisko projektu izstrāde, rekonstrukcijas pasākumi VSAC „Rīga” filiālēs „Ezerkrasti” – Berģu ielā 160 un „Jugla”- Pāles ielā 12, telpu aprīkošana ar nepieciešamiem līdzekļiem, materiāliem un inventāru, lai nodrošinātu darbnīcu izveidi un sociālo pakalpojumu sniegšanu atbilstoši prasībām sociālo pakalpojumu sniedzējiem.

VSAC "Rīga" tāme

VSAC "Rīga" budžeta atšifrējums

VSAC "Rīga" budžets

aaa