Ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijā VSAC "Rīga" sešas filiālēs nodrošina mājokli, sociālo aprūpi, sociālo rehabilitāciju un veselības aprūpi

Filiāle “Ezerkrasti”
Filiāle "Ezerkrasti"

Nodrošina ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumus pilngadīgām personām ar smagiem un ļoti smagiem garīga rakstura traucējumiem.

Filiāles "Ezerkrasti" pakalpojumu apraksts


Kā sazināties vai nokļūt uz filiāli "Ezerkrasti"

 

Filiāle "Kalnciems"
Filiāle "Kalnciems"

Nodrošina ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumus pilngadīgām personām ar smagiem un ļoti smagiem garīga rakstura traucējumiem.

Filiāles "Kalnciems" pakalpojumu apraksts


Kā sazināties vai nokļūt uz filiāli "Kalnciems"

Filiāle “Jugla”
Filiāle "Jugla"

Nodrošina ilgstošās sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumus neredzīgām personām.

Filiāles "Jugla" pakalpojumu apraksts


Kā sazināties vai nokļūt uz filiāli "Jugla"

Filiāle “Teika”
Filiāle "Teika"

Nodrošina ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumus bērniem ar smagiem un ļoti smagiem garīga rakstura traucējumiem, no 4 līdz 18 gadu vecumam.

Filiāles "Teika" pakalpojumu apraksts


Kā sazināties vai nokļūt uz filiāli "Teika"

Filiāle “Pļavnieki”
Filiāle "Pļavnieki"

Nodrošina ilgstošās sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumus

  • bērniem bāreņiem un bez vecāku gādības palikušiem bērniem līdz divu gadu vecumam,
  • bērniem ar smagiem un ļoti smagiem garīgās un fiziskās attīstības traucējumiem līdz četru gadu vecumam,
  • bērniem ar smagiem un ļoti smagiem garīga rakstura traucējumiem, no 4 līdz 18 gadu vecumam.

Filiāles "Pļavnieki" pakalpojumu apraksts


Kā sazināties vai nokļūt uz filiāli "Pļavnieki"

Filiāle “Rīga”
Filiāle "Rīga"

Nodrošina ilgstošās sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumus bērniem ar smagiem un ļoti smagiem garīga rakstura traucējumiem, no 4 līdz 18 gadu vecumam.

Filiāles "Rīga" pakalpojumu apraksts


Kā sazināties vai nokļūt uz filiāli "Rīga"

Lai saņemtu sociālās aprūpes pakalpojumus, personai vai viņa likumiskajam pārstāvim jāvēršas savas pašvaldības sociālajā dienestā un jāiesniedz:

  1. iesniegums, kurā norāda problēmu un tās vēlamo risinājumu;
  2. ģimenes ārsta izziņu par personas veselības stāvokli;
  3. citus dokumentus atbilstoši attiecīgā sociālā pakalpojuma vai sociālās palīdzības veidam.

Vairāk informācijas par Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības saņemšanas kārtību skatīt ŠEIT