Kā ziedot?

Ja vēlaties ziedot Valsts sociālās aprūpes centra "Rīga" klientu sadzīves apstākļu uzlabošanai naudas līdzekļus vai mantas, nepieciešams iepriekš sazināties ar Valsts sociālā aprūpes centra "Rīga" filiāļu vadītājiem vai juriskonsultu:

Filiāles "Ezerkrasti" vadītāja tel. nr. +371 29251445

Filiāles "Teika" vadītāja tel. nr. +371 27336166

Filiāles "Rīga" vadītāja tel. nr. +371 20222093

Filiāles "Jugla" vadītāja tel. nr. +371 29496111

Filiāles "Kalnciems" vadītāja tel. nr. +371 29490823

Filiāles "Pļavnieki" vadītāja tel. nr. +371 26598712

 

Juriskonsults tel. nr. +371 27804027, +371 67443952

 

Rekvizīti ziedojumiem Valsts sociālās aprūpes centram "Rīga":

Bankas rekvizīti

Saņēmēja nosaukums:
Valsts sociālās aprūpes centrs "Rīga"
Saņēmēja reģistrācijas numurs:
90009226487
Bankas konts:
Bankas nosaukums:
Valsts kase
Bankas kods:
TRELLV22

Ziedotājam ir tiesības norādīt konkrētu ziedojuma mērķi un pārliecināties, ka minētais ziedojums tiek izmantots norādītā mērķa sasniegšanai.