Kā ziedot?

Ja vēlaties ziedot Valsts sociālās aprūpes centra "Rīga" klientu sadzīves apstākļu uzlabošanai naudas līdzekļus vai mantas, nepieciešams iepriekš sazināties ar Valsts sociālā aprūpes centra "Rīga" filiāļu vadītājiem vai juriskonsultu:

Filiāles "Ezerkrasti" vadītāja tel. nr. +371 29251445

Filiāles "Teika" vadītāja tel. nr. +371 27336166

Filiāles "Rīga" vadītāja tel. nr. +371 20222093

Filiāles "Jugla" vadītāja tel. nr. +371 29496111

Filiāles "Kalnciems" vadītāja tel. nr. +371 29490823

Filiāles "Pļavnieki" vadītāja tel. nr. +371 26598712

Juriskonsults tel. nr. +371 27804027, +371 67443952

 

Ziedojumu un dāvinājumu budžeta izpildes pārskats. 

VSAC “Rīga” 2020. gadā ziedojumu un dāvinājumu kontā saņēma 21 068 euro, no tiem 4 837 euro tika izlietoti klientu dzīves apstākļu uzlabošanai (sporta aktivitātēm  - galda un pārnēsājamās spēles,  kancelejas un saimniecības preces, mīkstais inventārs, aizkari, matrači un sadzīves tehnika, telpaugi un ilggadīgie stādījumi). Salīdzinājumā ar 2019. gadu ir paaugstinājusies ziedotāju aktivitāte, atbalstot VSAC “Rīga” filiāles  pandēmijas periodā.

 

Bankas rekvizīti

Saņēmēja nosaukums:
Valsts sociālās aprūpes centrs "Rīga"
Saņēmēja reģistrācijas numurs:
90009226487
Bankas konts:
Bankas nosaukums:
Valsts kase
Bankas kods:
TRELLV22

Ziedotājam ir tiesības norādīt konkrētu ziedojuma mērķi un pārliecināties, ka minētais ziedojums tiek izmantots norādītā mērķa sasniegšanai.