Paplašinātā meklēšana
  Notīrīt filtrus
  09.02.2023.
    Deinstitucionalizācijas projekta ietvaros sociālos pakalpojumus saņem 885 personas   Piedaloties projektā  Nr.9.2.2.1./15/I/002  „Deinstitucionalizācija un sociālie pakalpojumi personām ar invaliditāti un bērniem”,…
  23.03.2022.
  Deinstitucionalizācijas projekta satvarā Rīgas plānošanas reģions (RPR) uzsācis pilngadīgu personu ar garīga rakstura traucējumiem izvērtēšanas otro kārtu, tostarp izvērtēšana tiek veikta arī mūsu pašvaldībā. Šajā kārtā paredzēts izvērtēt vismaz 110…
  Statuss:
  Noslēdzies
  30.06.2021.
  2021. gada jūnijs Noslēdzies deinstitucionalizācijai veltīts semināru cikls Rīgas plānošanas reģions kopā ar nozares ekspertiem rīkoja trīs tematiskā cikla seminārus, kuru mērķis bija veicināt pakalpojumu sniedzēju izpratni par galvenajām…
  Statuss:
  Plānots
  03.12.2020.
  Līdz ar 2. decembri sāksies apmācību cikls Valsts sociālās aprūpes centru darbiniekiem un pašvaldību piesaistītiem sociāliem mentoriem pilngadīgu personu ar garīga rakstura traucējumiem sagatavošanai pārejai uz dzīvi sabiedrībā. Apmācības Rīgas…
  Statuss:
  Noslēdzies
  15.01.2020.
  Projekta „Energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu īstenošana Valsts sociālās aprūpes centra „Rīga” filiāles “Jugla” ēkai Braila ielā 2, Rīgā”, Nr.4.2.1.2/17/I/024, īstenošanas progress (15.01.2020) Projekta „Energoefektivitātes…
  Statuss:
  Noslēdzies
  15.10.2019.
  Projekta „Energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu īstenošana Valsts sociālās aprūpes centra „Rīga” filiāles “Jugla” ēkai Braila ielā 2, Rīgā”, Nr.4.2.1.2/17/I/024, īstenošanas progress (15.10.2019) Projekta „Energoefektivitātes…
  Statuss:
  Noslēdzies
  09.07.2019.
  Projekta „Energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu īstenošana Valsts sociālās aprūpes centra „Rīga” filiāles “Jugla” ēkai Braila ielā 2, Rīgā”, Nr.4.2.1.2/17/I/024, īstenošanas progress (09.07.2019)   Turpinās projekta …
  Statuss:
  Noslēdzies
  09.04.2019.
  Projekta „Energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu īstenošana Valsts sociālās aprūpes centra „Rīga” filiāles “Jugla” ēkai Braila ielā 2, Rīgā”, Nr.4.2.1.2/17/I/024, īstenošanas progress (09.04.2019)   Turpinās projekta …
  Statuss:
  Noslēdzies
  09.01.2019.
  Projekta „Energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu īstenošana Valsts sociālās aprūpes centra „Rīga” filiāles “Jugla” ēkai Braila ielā 2, Rīgā”, Nr.4.2.1.2/17/I/024, īstenošanas progress (09.01.2019)   Turpinās projekta …
  Statuss:
  Noslēdzies
  09.10.2018.
  Centrālā finanšu un līgumu aģentūra un Valsts sociālās aprūpes centrs “Rīga” 2018.gada 2.oktobrī parakstīja vienošanos par Eiropas Savienības fondu projekta īstenošanu, paredzot energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu īstenošanu VSAC …