Mēnešalga:
1399 EUR
Bankas / Apdrošināšana / Finanses/Grāmatvedība
Atrašanās vieta:
Braila iela 2, Rīga

Pretendentiem jāpiesakās līdz


                                                    Reģ. Nr. 90009226487
                                   VALSTS SOCIĀLĀS APRŪPES CENTRS "RĪGA"

                                                         Braila ielā 2, Rīgā
 
                                                         AICINA DARBĀ
                                                        uz nenoteiktu laiku

                                     ar augstu atbildības sajūtu un precizitāti

                                                FINANSISTU (2412 01)

Tev nepieciešama:

•pirmā cikla augstākā izglītība ekonomikā, finanšu vadībā vai grāmatvedībā;
•ne mazāk kā 3 gadu darba pieredze finanšu jomā;
•darba pieredze valsts vai pašvaldības institūcijā;
•zināšanas finanšu un budžeta plānošanā, finanšu uzskaites organizēšanā un analīzē, atskaišu sagatavošanā;
•prasme pielietot tiesību aktus amata pienākumu izpildē;
•prasme patstāvīgi strādāt ar datoru (Word, Excel, Outlook, u. tml.);
•prasme strādāt ar resursu vadības sistēmu “Horizon”, Biznesa inteliģences rīku “JEDOX” un Valsts kases norēķinu sistēmu “E-kase” (vēlams);
•iniciatīva un prasme strādāt paaugstinātas darba intensitātes apstākļos.

Mēs Tev uzticēsim:

•pārraudzīt un vadīt finanšu plānošanas, prognozēšanas un analīzes procesus iestādē;
•izstrādāt ikgadējo budžeta plānu, veikt tā izpildes kontroli;
•kontrolēt budžeta izpildi, finanšu līdzekļu sadali un izlietojumu iestādē;
•sagatavot iestādes budžeta ieņēmumu un plānoto izdevumu tāmju un finansēšanas plānu, nodrošinot nepieciešamo izmaiņu veikšanu;
•plānot, prognozēt un analizēt iestādes finansiālo situāciju, piedalīties finanšu kontroles sistēmas izstrādāšanā un ieviešanā;
•analizēt ekonomiskos un finanšu rādītājus dažādos griezumos, veikt risku analīzi, sniegt optimizācijas priekšlikumus;
•veikt pakalpojumu cenu aprēķinu un analizēt to rentabilitāti;
•pārbaudīt un analizēt izmaksu atbilstību iestādē atbilstoši noslēgtajiem līgumiem;
•nodrošināt ziedojumu (dāvinājumu) un depozītu kontu darījumu atspoguļošanu, un kodēšanu;
•sagatavot un iesniegt pārskatus, atskaites pēc atbilstības vai pieprasījuma.

Mēs piedāvājam:

•mēnešalgu no 1399,00 EUR bruto, atbilstoši darbinieka individuālajam izvērtējumam (kvalifikācija un kompetences, darba snieguma līmenis un regulārs darba apjoms);
•papildatvaļinājumu līdz astoņām darba dienām gadā saskaņā ar ikgadējo darba rezultātu novērtējumu;
•veselības apdrošināšanu pēc 6 nostrādātiem mēnešiem;
•sociālās garantijas un bonusus atbilstoši Koplīgumam;
•bezmaksas autostāvvietu;
•labus darba apstākļus un iespēju daļu darba laika strādāt attālināti;
•neatsveramu darba pieredzi un profesionālās izaugsmes iespējas;
•profesionālus un atsaucīgus kolēģus.

CV ar norādi “FINANSISTS” sūtīt uz e-pasta adresi: atlase@vsacriga.gov.lv

Sazināsimies ar tiem kandidātiem, kuri tiks aicināti uz darba interviju.
Par atteikumu ziņosim tikai tiem kandidātiem, kuri tiks uzaicināti uz darba interviju.
Pamatojoties uz Vispārīgo datu aizsardzības regulu, informējam, ka pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šī atlases konkursa norisi.
 Personas datu apstrādes pārzinis ir Valsts sociālās aprūpes centrs “Rīga”, adrese: Braila iela 2, Rīga, LV-1024.
Piesakot savu kandidatūru uz izsludināto amata vietu, Jūs uzticat savus personas datus Valsts sociālās aprūpes centram “Rīga”. Detalizēta informācija par personas datu apstrādes aspektiem šī nolūka sasniegšanai ir norādīta iestādes mājas lapā, adrese: https://www.vsacriga.gov.lv/lv/privatums-atlases-procesa

Kontaktinformācija: tālr.25645813
                                                    

Pretendentiem jāpiesakās līdz