Mēnešalga:
487 līdz 705 EUR
Veselības aprūpe / Sociālā aprūpe
Atrašanās vieta:
Stāmerienas iela 4, Rīga

Pretendentiem jāpiesakās līdz

Darba devējs:    Valsts sociālās aprūpes centrs “Rīga”
Reģ. Nr. 90009226487
    
Profesija:    Sociālais audzinātājs (5311 06)
Darba veids:    Darba līgums uz nenoteiktu laiku

Prasības    
Izglītības līmenis:    Profesionālā vidējā izglītība
Papildus prasības:    

1. Vēlama pieredze pedagoģijā vai sociālajā aprūpē. Pieredze darbā ar bērniem, jauniešiem.
2. Zināšanas veselības aprūpes jautājumos, psiholoģijā, sociālajā aprūpē, sociālajā rehabilitācijā, pedagoģijā.
3. Labas saskarsmes un komunikācijas prasmes, prasmes sadarboties un strādāt komandā ar citiem profesionāļiem.

Alga no EUR:    487
Alga līdz EUR:    705
Darba režīms:     Normālais saīsinātais darba laiks (35 stundas nedēļā)
Slodzes tips:     Viena vesela slodze
    
Darba vietas adrese:     Stāmerienas iela 4, Rīga, LV-1006, VSAC “Rīga”
filiāle „Teika”
    
Pamatpienākumi:    

1. Nodrošināt klientiem viņa vecumam un veselības stāvoklim atbilstošu sociālo audzināšanu.
2. Sniegt atbalstu klientam pamatvajadzību nodrošināšanā, problēmu risināšanā, mācību priekšmetu apguvē.
3. Motivēt klientu iesaistīties aktivitātēs, plānot un nodrošināt klienta spējām atbilstošas radošās un sporta nodarbības, saturīgu brīvā laika pavadīšanu, nodarbinātības pasākumus, veikt to dokumentēšanu;
4. Iesaistīties sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas plāna īstenošanā; vadīt klienta individuālo attīstību, pamatojoties uz sociālās rehabilitācijas plānu un īstenojot plānā izvirzītos uzdevumus.
    
CV līdz 2021.gada 17.janvārim ar atzīmi “sociālais audzinātājs” sūtīt uz e-pastu: zita.kalinova@vsacriga.gov.lv


Tiks izskatīti iesniegtie CV, kuri atbilst izvirzītajām prasībām.

Pamatojoties uz Vispārīgo datu aizsardzības regulu, informējam, ka pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šī atlases konkursa norisi.

Personas datu apstrādes pārzinis ir Valsts sociālās aprūpes centrs “Rīga”, adrese: Braila iela 2, Rīga, LV-1024.
Piesakot savu kandidatūru uz izsludināto amata vietu, Jūs uzticat savus personas datus Valsts sociālās aprūpes centram “Rīga”. Detalizēta informācija par personas datu apstrādes aspektiem šī nolūka sasniegšanai ir norādīta iestādes mājas lapā, adrese:
https://www.vsacriga.gov.lv/lv/privatums-atlases-procesa

Kontaktpersona:     Zita Kaļinova, tālr. 67443955,
adrese: Braila iela 2, Rīga, LV-1024
   

Pretendentiem jāpiesakās līdz