Mēnešalga:
712 EUR
Veselības aprūpe / Sociālā aprūpe
Atrašanās vieta:
Kapseļu iela 18/31, Rīga

Pretendentiem jāpiesakās līdz
                                                Reģ. Nr. 90009226487

               VALSTS SOCIĀLĀS APRŪPES CENTRĀ "RĪGA" filiālē “Rīga”
                                               Kapseļu iela 18/31, Rīgā

                                                      AICINA DARBĀ
                                                     uz nenoteiktu laiku

iejūtīgu, zinātkāru, gādīgu, radošu, aktīvu un ar vēlmi izglītoties un strādāt bērnu aprūpes jomā

                                       SOCIĀLO AUDZINĀTĀJU (5311 06)

  Darbu ir iespējams apvienot ar mācībām, studijām vai citu darbu.

Tev nepieciešama:

vidējā vai vidējā profesionālā izglītība.

Mēs Tev uzticēsim:

nodrošināt bērnu vecumam un veselības stāvoklim atbilstošu sociālo audzināšanu;
sniegt bērniem atbalstu problēmu risināšanā, mācību priekšmetu apguvē, sagatavot un pavadīt bērnus uz/no skolas;
motivēt bērnus iesaistīties aktivitātēs, plānot un nodrošināt bērnu spējām
atbilstošas radošās un sporta nodarbības, saturīgu brīvā laika
pavadīšanu, nodarbinātības pasākumus;
iesaistīties sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas plāna īstenošanā;
vadīt bērnu individuālo attīstību, pamatojoties uz sociālās rehabilitācijas plānu un īstenojot plānā izvirzītos uzdevumus.

Mēs piedāvājam:

mēnešalgu no 712,00 EUR bruto;
25% piemaksu par darbu, kas saistīts ar īpašu risku;
normālu saīsinātu darba laiku 35 stundas nedēļā, summētā darba laika ietvaros, saskaņā ar darba grafiku;
piemaksu par darbu naktīs un svētku dienās;
papildatvaļinājumu līdz astoņām darba dienām saskaņā ar ikgadējo darba rezultātu novērtējumu;
papildatvaļinājumu trīs darba dienas par darbu, kas saistīts ar īpašu risku;
profesionālus, radošus, atsaucīgus kolēģus;
grupas supervīzijas (konsultatīvs atbalsts jautājumos, kas saistīti ar darbu un profesionālo darbību);
kvalifikācijas paaugstināšanas un izaugsmes iespējas;
sociālās garantijas un bonusus atbilstoši Koplīgumam;
veselības apdrošināšanu pēc 6 (sešiem) nostrādātiem mēnešiem.

CV ar norādi “SOCIĀLAIS AUDZINĀTĀJS” sūtīt uz e-pasta adresi: atlase@vsacriga.gov.lv līdz 31.05.2023.

Sazināsimies ar tiem kandidātiem, kuri tiks aicināti uz darba interviju.
Par atteikumu ziņosim tikai tiem kandidātiem, kuri tiks uzaicināti uz darba interviju.
Pamatojoties
 uz Vispārīgo datu aizsardzības regulu, informējam, ka pieteikuma
dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šī
atlases konkursa norisi.
 Personas datu apstrādes pārzinis ir Valsts sociālās aprūpes centrs “Rīga”, adrese: Braila iela 2, Rīga, LV-1024.
Piesakot
 savu kandidatūru uz izsludināto amata vietu, Jūs uzticat savus personas
 datus Valsts sociālās aprūpes centram “Rīga”. Detalizēta informācija
par personas datu apstrādes aspektiem šī nolūka sasniegšanai ir norādīta
 iestādes mājas lapā, adrese:
https://www.vsacriga.gov.lv/lv/privatums-atlases-procesa 

Kontaktinformācija: tālr.25645813


Pretendentiem jāpiesakās līdz