Mēnešalga:
835 līdz 1190 EUR
Veselības aprūpe / Sociālā aprūpe
Atrašanās vieta:
Stāmerienas iela 4, Rīga

Pretendentiem jāpiesakās līdz

VALSTS SOCIĀLAIS APRŪPES CENTRS “Rīga”, Reģ. Nr. 90009226487

FILIĀLE “TEIKA”

Stāmerienas ielā 4, Rīgā

uz nenoteiktu laiku aicina darbā

SOCIĀLO DARBINIEKU (2635 01)

PRASĪBAS:

 • otrā līmeņa profesionālo augstāko vai akadēmisko izglītību sociālajā darbā vai karitatīvajā sociālajā darbā;
 • pieredzi darbā ar klientiem, sociālo gadījumu vadīšanā;
 • prasmes novērtēt sniegtā sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojuma kvalitāti.
 • prasmes apkopot, analizēt un apstrādāt aprūpes un rehabilitācijas procesa gaitā iegūto informāciju;
 • zināšanas klientu veselības aprūpes jautājumos, psiholoģijā, pedagoģijā un sociālajā darbā;
 • pieredze strādāt komandā, prasmes izveidot, vadīt un ar dažādu radošu metožu palīdzību veicināt komandas darbību.

GALVENIE PIENĀKUMI:

 • noteikt klienta sociālās vajadzības un identificēt sociālās problēmas;
 • izveidot starpprofesionālo komandu, nodrošināt tās vadību un ilglaicīgu funkcionēšanu;
 • apkopot klienta dokumentus, izveidojot klienta lietu un kā atsevišķu nomenklatūras lietu noformēt individuālo sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas plānu;
 •  regulāri atjaunot klientu dokumentus, ievērojot noteiktos terminus;
 • sadarbībā ar starpprofesionālās komandas locekļiem koordinēt klienta individuālo sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas plānu izstrādāšanu, atbilstoši klienta funkcionālo spēju novērtēšanas rezultātiem un vajadzībām;
 • sniegt klientam atbalstu sociālo problēmu risināšanā un nodrošināt informāciju par iespējām uzlabot savu sociālo situāciju;
 • veikt klientu un klientu piederīgo aptaujas, izskatīt klientu priekšlikumus un sūdzības;
 • sniegt priekšlikumus struktūrvienību vadītājam saistībā ar sociālās aprūpes/sociālas rehabilitācijas procesa kvalitātes uzlabošanu.

PIEDĀVĀJAM:

 • amata algu no 835,00 līdz 1190.00 EUR;
 • 25% piemaksu par darbu, kas saistīts ar īpašu riksu;
 • saīsināto darba laiku (35 stundas nedēļā);
 • neatsveramu darba pieredzi;
 • draudzīgus, atsaucīgus un profesionālus kolēģus;
 • veselības apdrošināšanu pēc 6 nostrādātiem mēnešiem.

CV un pieteikumu ar norādi “Sociālais darbinieks” sūtīt uz e-pasta adresi: atlase@vsacriga.gov.lv

Pateicamies par atsaucību un lūdzam ievērot, ka sazināsimies tikai ar tiem kandidātiem, kuri tiks aicināti uz darba interviju.

Informējam, ka, ja divu nedēļu laikā pēc pieteikumā minētā termiņa beigām, neesat saņēmis uzaicinājumu uz darba interviju, Jūsu pieteikums netiek virzīts nākamajai atlases kārtai.

 

Pamatojoties uz Vispārīgo datu aizsardzības regulu, informējam, ka pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šī atlases konkursa norisi.

Piesakot savu kandidatūru uz izsludināto amata vietu, Jūs uzticat savus personas datus Valsts sociālās aprūpes centram “Rīga”.

Personas datu apstrādes pārzinis ir Valsts sociālās aprūpes centrs “Rīga”, adrese: Braila iela 2, Rīga, LV-1024.

Detalizēta informācija par personas datu apstrādes aspektiem šī nolūka sasniegšanai ir norādīta iestādes mājas lapā, adrese: https://www.vsacriga.gov.lv/lv/privatuma-politika#personas

Kontaktinformācija : tel. 25645813.

Pretendentiem jāpiesakās līdz