Filiāle “Jugla” nodrošina ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumus pilngadīgām neredzīgām personām.

Klientus institūcijā uzņem, pamatojoties uz Sociālās integrācijas valsts aģentūras lēmumu par valsts apmaksātu ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojuma piešķiršanu.

 

Sociālā pakalpojuma mērķis:

 • Nodrošināt mājokli, sociālo aprūpi un sociālo rehabilitāciju pilngadīgām neredzīgām personām;
 • Nodrošināt personu ar invaliditāti cilvēktiesību un pamatbrīvību ievērošanu un invaliditātes seku mazināšanu, nodrošinot klienta vajadzībām atbilstošus sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumus.

Sociālā pakalpojuma saturs:

 • Ēdināšana ne retāk kā 4 reizes dienā vai pēc nepieciešamības biežāk.
 • Dzimumam un gadalaikam piemērotu apavu, apģērba, gultas piederumu, gultas veļas, dvieļu un personīgās higiēnas līdzekļu nodrošināšana.
 • Atbalsts pašaprūpē un pašaprūpes prasmju uzturēšana.
 • Atbalsts sociālo prasmju un iemaņu apgūšanā/ uzturēšanā.
 • Pēc personas vēlēšanās, garīgās aprūpes nodrošināšana atbilstoši klienta konfesionālajai piederībai.
 • Atbalsts klienta sociālo problēmu risināšanā.
 • Klienta nodrošināšana ar nepieciešamajiem tehniskajiem palīglīdzekļiem.
 • Klienta vajadzībām atbilstošu veselības un sociālās rehabilitācijas pasākumu paketes nodrošināšana.

Tuvākā sabiedriskā transporta pieturvieta "Pāles iela"

 • Autobusi: 14

Vides pieejamība filiālē "Jugla"

 • Automašīnu stāvvieta
 • Uzbrauktuve riteņkrēsliem
 • Kontrastējošs marķējums uz kāpnēm
 • Balss paziņojumi
 • Gaismas brīdinājuma signāli
 • Lifts
 • Pacēlājs
 • Margās iestrādāts taktils apzīmējums par esošo stāvu
 • Pie ieejas ir mājrunis ar zvana pogu

Valsts sociālās aprūpes centrs “Rīga” veselības punkts, Braila ielā 2, Rīgā, Ārstniecības iestādes kods 0100-00043

Atbalsts personām ar īpašām vajadzībām veselības aprūpes pakalpojumu saņemšanai

Veselības punkts atrodas filiāles 1.stāvā ar divām ieejām. Ieeja, kas atrodas ēkas iekšpusē ir aprīkota ar pacēlāju, lai iestādes klienti ar kustību traucējumiem var apmeklēt veselības punktu.

Personām ar funkcionāliem traucējumiem ir pieejama atbilstoši pielāgota tualetes telpa, kura ir daļēji pielāgota cilvēkiem ar dažāda veida invaliditāti. Durvju ailes platums atbilst Vides pieejamības vadlīnijām.

Klozetpoda abās pusēs ir nostiprināti viegli paceļami atbalsta rokturi. Izlietne pielāgota tā, lai brīvais laukums zem tās un izlietnes augšējās malas augstums, ļauj cilvēkam riteņkrēslā brīvi piekļūt un izmantot to.

Ēkas fiziskās vides konstrukcija nenodrošina pietiekamu manervēšanas laukumu personu ar invaliditāti tualetē. Fiziskās vides barjera (nepietiekams manervēšanas laukums) konkrētā situācijā neierobežo riteņkrēsla lietotāja iesaistīšanos tualetes aktivitātes veikšanā.

Ēkas pagrabstāvā ir ierīkoti fizioterapeitu un ergoterapeitu kabineti. Iestādē ir ierīkots lifts ar, kuru ir iespējams nokļūt visos ēkas stāvos t.sk. fizioterapeitu un ergoterapeitu kabinetos.

Veselības punktā klientiem ir iespējams saņemt konsultācijas pie šādiem speciālistiem:

ārsts - internists, oftalmologs, psihiatrs, fizioterapeits, ergoterapeits, masieris, podologs

Veselības punktā tiek nodrošināta diennakts medicīnas māsu aprūpe. 

Klientiem tiek nodrošināti valsts apmaksāti veselības aprūpes pakalpojumi ar filiāles ārsta vai ģimenes ārsta nosūtījumu šādās medicīnas iestādēs: 

 • AS “Veselības centru apvienība” poliklīnika “Jugla”, Juglas iela 2, Rīga, tālr. 67521270;
 • Medicīnas centrs SIA “Veselības centrs 4”, Krišjāņa barona iela 117, Rīga, tālr. 67847100; 
 • SIA “Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca” stacionārs “Gaiļezers”, Hipokrāta iela 2, Rīga, tālr. 67000610;
 • SIA “Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca” stacionārs “LOC”, Hipokrāta iela 2, Rīga, tālr. 67000610;
 • SIA “Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca” stacionārs “Biķernieki”, Oftalmoloģijas klīnika, Lielvārdes iela 68, Rīga, tālr. 67000610;
 • SIA “Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca” stacionārs “Latvijas Infektoloģijas centrs”, Linezera iela 3, Rīga, tālr. 67000610;
 • VSIA “Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca” Oftalmoloģijas klīnika, Pilsoņu iela 13, Rīga, tālr. 67069600;
 • VSIA “Rīgas psihiatrijas un narkoloģijas centrs” Psihiatriskās palīdzības dienests, Tvaika 2, Rīga, tālr. 67080142;
 • Laboratoriskie izmeklējumi - SIA “E. Gulbja Laboratorija”, Zemitānu laukums 13, Rīga, tālr. 678 01112;
 • Laboratoriskie izmeklējumi - SIA “Centrālā laboratorija”, Šarlotes iela 1b, Rīga, tālr. 67334433;
 • VSIA “Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca” Zobārstniecības un sejas ķirurģijas centrs, Pilsoņu iela 13, Rīga, tālr. 67069600;
 • SIA ”Traumatoloģijas un ortopēdijas slimnīca”, Duntes iela 22, Rīga, tālr. 67399300;
 • SIA “Rīgas 1. Slimnīca” Bruņinieku iela 5, Rīga, tālr. 67366323 u.c.

    
Valsts apmaksāti veselības aprūpes pakalpojumi ar ģimenes ārsta nosūtījumu tiek nodrošināti arī citās medicīnas iestādēs, kuras ir līgumattiecībās ar Nacionālo Veselības dienestu.

Klientiem citi medicīnas pakalpojumi tiek nodrošināti saskaņā ar noslēgtajiem līgumiem:

 • Zobārstniecības pakalpojumu sniegšana Valsts sociālās aprūpes centra “Rīga” klientiem – SIA “KLĪNIKA DENTA”, Brīvības iela 230, Rīga, tālr. 67553339, tālr. 20289289;
 • Redzes korekcijas līdzekļi – SIA “ArtOptika”, Brīvības gatve 237 -23, tālr. 26577896;
 • SIA “Ārstes Margaritas Puķītes prakse” – ārsts ginekologs, Ēveles iela 6a, Rīga, tālr. 29501227.

Klientiem ir iespējas saņemt viņu funkcionāliem traucējumiem atbilstošus tehniskos palīglīdzekļus, kā arī surdotehniku un tiflotehniku: 

 • VSIA "Nacionālais rehabilitācijas centrs "Vaivari"  struktūrvienība “Vaivaru tehnisko palīglīdzekļu centrs”, Ventspils iela 53, Rīga, tālr. 67552350;
 • Biedrība "Speciālo palīglīdzekļu parks", Murjāņu iela 1a, Rīga, tālr. 25522788;
 • AS “Protezēšanas un ortopēdijas centrs” Pērnavas iela 62, Rīga, tālr. 67845663;
 • SIA “Latvijas nedzirdīgo savienība” Surdotehniskās palīdzības centrs, Elvīras iela 19, Rīga, tālr. 67611660;
 • “Latvijas Neredzīgo biedrība” Tiflotehnikas nodaļa, Braila iela 5, Rīga, tālr.67533828.

Papildus informāciju par veselības aprūpes pakalpojumiem var saņemt Veselības punktā

Veselības aprūpes sektora vadītājs tālr. 26450236


 

Filiāles "Jugla" kontakti

jugla [at] vsacriga.gov.lv