Filiāle “Pļavnieki” nodrošina ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumus bērniem bāreņiem un bez vecāku gādības palikušiem bērniem līdz divu gadu vecumam, bērniem ar fiziskās un garīgās attīstības traucējumiem līdz četru gadu vecumam un bērniem ar smagiem garīgās attīstības traucējumiem no 4 līdz 18 gadu vecumam.

Bērnus filiālē uzņem, pamatojoties uz Sociālās integrācijas valsts aģentūras lēmumu par valsts apmaksātu ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojuma piešķiršanu.

Ārkārtas situācijā (ja bērns ir bārenis vai palicis bez vecāku gādības) filiālē uzņem bērnus, pamatojoties uz bāriņtiesas lēmumu vai policijas aktu par veselībai un dzīvībai bīstamos apstākļos pamestu bērnu.

Filiāle „Pļavnieki” sniedz arī maksas pakalpojumu noslēdzot līgumus ar pašvaldībām par bērnu sociālo aprūpi (Ministru kabineta 2019.gada 5.novembra noteikumi Nr. 518 „Ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas iestāžu maksas pakalpojumu cenrādis”), pakalpojumu sniedzot, atbilstoši iespējām, tiek ievērots princips, ka vienas ģimenes bērni netiek šķirti.

Sociālā pakalpojuma mērķis:

 • Nodrošināt mājokli, sociālo aprūpi un sociālo rehabilitāciju bērniem bāreņiem un bez vecāku gādības palikušiem bērniem, bērniem ar fiziskās un garīgās attīstības traucējumiem, bērniem ar smagiem garīgās attīstības traucējumiem;
 • Veicināt bērnu bāreņu, bez vecāku gādības palikušo bērnu un ģimenes atkalapvienošanos vai jaunas ģimenes iegūšanu.

Sociālā pakalpojuma saturs:

 • Ēdināšana ne retāk kā 4 reizes dienā vai pēc nepieciešamības biežāk.
 • Dzimumam un gadalaikam piemērotu apavu, apģērba, gultas piederumu, gultas veļas, dvieļu un personīgās higiēnas līdzekļu nodrošināšana.
 • Atbalsts pašaprūpē.
 • Atbalsts sociālo prasmju un iemaņu apgūšanā.
 • Audzināšana un izglītošana.
 • Bērna vajadzībām atbilstošu veselības un sociālās rehabilitācijas pasākumu paketes nodrošināšana.

Lai sniegtu atbalstu audžuģimenēm un nodrošinātu kvalitatīvu funkcionālo spēju novērtēšanu bērniem, filiāle „Pļavnieki sniedz maksas pakalpojumu bērna agrīnās funkcionēšanas spēju novērtēšanu „Minhenes funkcionālā diagnostika”. VSAC „Rīga” izmanto kā bērna funkcionēšanas novērtēšanas instrumentu Minhenes funkcionālo diagnostiku (MFD), kas vienlaicīgi pamato un izvērtē sniegtās sociālās rehabilitācijas paketes atbilstību bērna esošajām vajadzībām. Mainot bērnam ārpusģimenes aprūpes formu, tiek veikta funkciju novērtēšana dinamikā, kura vienlaicīgi pamato sniegtās rekomendācijas turpmāk ieteicamajai aprūpei.

Tuvākā sabiedriskā transporta pieturvieta "Sesku iela"

Vides pieejamība filiālē "Pļavnieki"

 • Automašīnu stāvvieta
 • Uzbrauktuve ratiņkrēsliem
 • Kontrastējošs marķējums uz kāpnēm
 • Pacēlājs

Valsts sociālās aprūpes centrs “Rīga” veselības punkts, Zebiekstes ielā 12, Rīgā, Ārstniecības iestādes kods 0100-00043

Atbalsts personām ar īpašām vajadzībām veselības aprūpes pakalpojumu saņemšanai

Veselības punkts atrodas filiāles 1.stāvā. Iekļūšana ēkā personām ar funkcionāliem traucējumiem tikai izmantojot liftu un ir pieejama atbilstoši pielāgota tualetes telpa. Ieeja grupās/dzīvokļos nodrošināta ar uzbrauktuvēm klientiem ratos.

Veselības punktā klientiem ir iespējams saņemt konsultācijas pie sekojošiem speciālistiem:

audiologopēds, ergoterapeits, fizioterapeits, masieris, pediatrs, psihiatrs, fizikālās terapijas māsa, mūzikas terapeits, uztura speciālists.

Veselības punktā tiek nodrošināta diennakts veselības aprūpe.

Klientiem tiek nodrošināti valsts apmaksāti veselības aprūpes pakalpojumi ar filiāles ārsta vai ģimenes ārsta nosūtījumu sekojošās medicīnas iestādēs: 

 • VSIA “Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca”, Pilsoņu iela 13, Rīga, tālr. 67069600;
 • VSIA “Bērnu klīniskā universitātes slimnīca” novietne “Torņkalns”, Vienības gatve 45, Rīga, tālr. 8866;
 • VSIA “Bērnu klīniskā universitātes slimnīca” novietne “Gaiļezers”, Juglas iela 20, Rīga, tālr. 8866;
 • SIA “RSU Stomatoloģijas institūts” Dzirciema iela 20, Rīga, tālr.67455586;
 • Laboratoriskie izmeklējumi - SIA “E.Gulbja Laboratorija”, Rīga, tālr. 67801112 un SIA “Centrālā laboratorija”, Rīga, tālr. 67334433.

Valsts apmaksāti veselības aprūpes pakalpojumi ar filiāles ārsta vai ģimenes ārsta nosūtījumu tiek nodrošināti arī citās medicīnas iestādēs, kuras ir līgumattiecībās ar Nacionālo veselības dienestu.

Klientiem citi medicīnas pakalpojumi tiek nodrošināti saskaņā ar noslēgtajiem līgumiem:

 • Redzes korekcijas līdzekļi – SIA “ArtOptika”, Brīvības gatve 237-23, Rīga, mob. 26577896;
 • SIA “Ārstes Margaritas Puķītes prakse” – ārsts ginekologs, Ēveles ielā 6a, Rīga, mob. 29501227.

Klientiem ir iespējas saņemt viņu funkcionāliem traucējumiem atbilstošus tehniskos palīglīdzekļus, kā arī surdotehniku un tiflotehniku:

 • VSIA “Nacionālais rehabilitācijas centrs “Vaivari”  struktūrvienība “Vaivaru tehnisko palīglīdzekļu centrs”, Ventspils iela 53, Rīga, tālr. 67552350;
 • Biedrība “Speciālo palīglīdzekļu parks”, Murjāņu iela 1a, Rīga, mob. 25522788;
 • SIA “Latvijas nedzirdīgo savienība” Surdotehniskās palīdzības centrs, Elvīras iela 19, Rīga, tālr. 67611660;
 • “Latvijas Neredzīgo biedrība” Tiflotehnikas nodaļa, Braila iela 5, Rīga, tālr.67533828.

Papildus informāciju par veselības aprūpes pakalpojumiem var saņemt Veselības punktā
Veselības aprūpes sektora vadītājs tālr. 67585618


 

Filiāles "Pļavnieki" kontakti

plavnieki [at] vsacriga.gov.lv