Iesniegšanas termiņš
Iesniegšanas vieta

Informācija par pirkumu „EIS”

Piegādātājs / izpildītājs
'S.A.V.' SIA
Pasūtītājs
Valsts sociālās aprūpes centrs 'Rīga'
Iepirkuma procedūra
Atklāts konkurss