Iesniegšanas termiņš
Iesniegšanas vieta

Informācija par pirkumu „EIS”

Piegādātājs / izpildītājs
'P.E.M. Tehnoloģijas' SIA
Pasūtītājs
Valsts sociālās aprūpes centrs 'Rīga'
Līguma termiņš
Līdz saistību izpildei
Iepirkuma procedūra
Mazie iepirkumi