Iesniegšanas termiņš
Iesniegšanas vieta

Informācija par pirkumu „EIS”

Piegādātājs / izpildītājs
'Oribalt Rīga' SIA (ex 'Oriola Rīga' SIA)
Pasūtītājs
Valsts sociālās aprūpes centrs 'Rīga'
Līguma termiņš
Laika periods
Iepirkuma procedūra
Atklāts konkurss