J

Neredzīgi un vājredzīgi cilvēki saskaras ar orientēšanās grūtībām, kā rezultātā socializācijas process ir visai sarežģīts.

VSAC “Rīga” filiāle “Jugla“ nodrošina ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumus pilngadīgām neredzīgām personām. Filiāles iemītniekiem ir būtiski orientēties telpās, kā arī ārpus tām. Tādēļ VSAC "Rīga" filiāles "Jugla" telpiska maketa izveide ir nozīmīgs solis, lai  tā iedzīvotājiem radītu priekšstatu par aprūpes centra plānojumu gan iekštelpās, gan arī blakus esošajā teritorijā.

Arhitekts Arno Henrihsons, konsultējoties ar klientiem, filiāles vadītāju un darbiniekiem ir izstrādājis pēc konfigurācijas sarežģītas aprūpes centra ēkas un pieguļošās teritorijas ar nelīdzenu reljefu telpisku maketu.

Būves atveidojums sastāv no atsevišķi noceļamiem stāviem, lai katrs iemītnieks spētu atrast savu istabu, kā arī izprast ceļu no tās uz sev vēlamo mērķi. Ēkas un tās apkārtnes ar apstādījumiem makets sniedz priekšstatu par visa kompleksa izbūvi, kā arī atvieglo orientēšanos gan telpās, gan teritorijā.

VSAC “Rīga” filiāles “Jugla” vadība un iemītnieki izsaka pateicību arhitektam Arno Henrihsonam, kas strādāja pie maketa izveides aptuveni 10 mēnešus, rūpīgi veidojot sarežģītas konfigurācijas detaļas, lai filiāles klientiem nodrošinātu iespēju ar tausti iepazīt telpu, gaiteņu un kāpņu izvietojumu, kā arī apjaust apkārtējās teritorijas veidolu un lielāko koku izkārtojumu dabā.

2022.gada 13.jūlijā plkst.11.00 Rīgā, Braila ielā 2, VSAC “Rīga” filiāles “Jugla” telpās notiks maketa nodošana klientu vajadzībām.

Kontaktinformācija saziņai:

VSAC “Rīga” filiāles “Jugla” vadītājs

Gaitis Heinsbergs

T. 29496111

gaitis.heinsbergs@vsacriga.gov.lv