Filiāle "Rīga"
r

Aicinām ciemos uz atvērto pasākumu “Satikšanās Kapseļu dārzā” 2022.gada 11.maijā 17.00-18.00  Valsts sociālās aprūpes centra “Rīga” filiāles “Rīga” dārzā Kapseļu ielā 31, Rīgā!

Šī ir iespēja ikvienam interesentam brīvā atmosfērā iepazīties ar bērniem, mazināt aizspriedumus par to, kas ir bērns ar funkcionēšanas traucējumiem, un apzināt veidus, kā palīdzēt bērniem, tā radot pozitīvu pienesumu gan bērnu, gan savā dzīvē.

Pasākuma tālejošais mērķis ir dot iespēju potenciālajām uzņemošajām ģimenēm iepazīties ar aprūpes centros dzīvojošajiem bērniem, lai veicinātu bērnu uzņemšanu ģimenēs.

Šoreiz arī īpašs aicinājums ģimenēm ar bērniem no Ukrainas pievienoties mūsu pasākumam!

Tiks nodrošināta arī tiešraide no atvērtā pasākuma 17.00-17.30 Kapseļu ielas aprūpes centra Facebook lapā  www.facebook.com/kapseluiela<http://www.facebook.com/kapseluiela