Pasākumi Filiāle "Rīga"

Kapseļu ielas bērnu aprūpes centra septembris!

Bērnu aprūpes centrā dzīvo 29 bērni, no kuriem 16 bērni apmeklē izglītības iestādes klātienē, savukārt 13 bērni apgūst izglītību mājmācībā. Bērnudārza un skolas gaitas uzsāktas veiksmīgi! Esam priecīgi, ka bērni ir veseli un var apmeklēt izglītības iestādes! Ikdienas darbā gandarījumu sniedz, ka sadarbībā ar izglītības iestādi, vispārējās izglītības pirmsskolā esam iekļāvuši zinātkāru bērnu!

Ir bērni, kuriem sajūsmu sagādā braukšana ar automašīnu, tāpēc došanās uz izglītības iestādēm ir divtik priecīga! Bērniem, kas dzīvo aprūpes institūcijā, īpaši noteicoša loma ir izglītības iestādēm - ne tikai zināšanu un prasmju veicināšanā un attīstīšanā, bet satiekot skolas biedrus, skolotājus, skolotāju palīgus, asistentus! Esam pateicīgi izglītības iestādēm par sirsnīgo bērnu uzņemšanu, izglītošanu un ieteikumiem!

Septembrī filiāles darbinieki piedzīvoja neaizmirstamus mirkļus, jo bērns, kas ilgstoši dzīvoja institūcijā, devās ģimenē! Šie mirkļi ir mūsu darba ikdienas lielākais prieks un vadmotīvs darboties, lai arī citi bērni sasniegtu ģimeni! Novērtējam, ka ģimene sazinās ar aprūpes centra speciālistiem, lai saņemtu nepieciešamo atbalstu! Attālinātās tikšanās ar bērnu un ģimeni ir īpaši sirsnīgas!

Filiāles “Rīga” teritorijas parks ir bagāts ar kokiem, kas bērniem sagādā īpašu prieku - skaistās rudens lapas krīt un krīt, bērni tās steidz notvert! Savukārt filiāles darbiniekiem darba netrūkst, tāpēc gaidīti visi, kas vēlētos nākt palīgos rudens darbos ar lapām (iepriekš sazinoties ar filiāles darbiniekiem)!

Septembrī bērni piedalījās PLECS rīkotajā satikšanās pasākumā. Pasākumā bērniem bija iespēja radoši izpausties uz picu pamatnēm un iegūt jaunus draugus. Foršs un garšīgs piedzīvojums!

Filiālē “Rīga” viesojās nevalstiskās organizācijas. Tikšanās laikā notika pieredzes apmaiņa ikdienas darbā ar bērniem un pieaugušajiem, kuriem ir smagi funkcionēšanas traucējumi, ārvalstu pieredzi un ideju apmaiņu! Jēgpilna un domu raisoša tikšanās! Paldies Velki, Sustento un Latvijas Kustība par neatkarīgu dzīvi!

Bērnu aprūpes centrā dzīvojošajiem bērniem, aprūpes centra darbiniekiem, brīvprātīgajiem un atbalstītajiem lielumlielais paldies par prieku, darbu un atbalstu Kapseļos!

Rīga seprembris