Jaunumi

 Sirsnīgi  pateicamies  SIA „Latvijas Roze”, Santai Eikertei – Kuivai personīgi  un darbiniekiem par īstenoto projektu ‘’Puķu dobes otrā elpa’’

Valsts Sociālās aprūpes centra „Rīga” Filiālē „Teika” Lielajā talkā 2019.gada 26.aprīlī.

tukša puķu dobeapstādīta puķu dobe