Jaunumi
Patiecība

15. novembrī valsts sociālās aprūpes centra “Rīga” (VSAC “Rīga”) filiāles “Ezerkrasti” Lielajā zālē notika VSAC "Rīga" darbinieku gada apbalvošanas pasākums, kurā direktors Juris Saratovs, direktora vietniece un Pakalpojumu nodrošināšanas nodaļas vadītāja Elita Ezerniece un Personāla un lietvedības nodaļas vadītāja Ruta Kalniņa pasniedza Pateicības rakstus 17 mūsu centra darbiniekiem, kā arī vēlreiz sumināja tos trīs mūsu darbiniekus, kuri 13. novembrī saņēma Labklājības ministrijas Atzinības rakstus.

VSAC “Rīga” Pateicības rakstus pasniedza:

 • filiāles “Ezerkrasti” Sociālās rehabilitācijas sektora vadītājam Ārim Rozentālam
 • filiāles “Ezerkrasti” Kino un foto interešu pulciņa audzinātājai Ilzei Vidauskai
 • filiāles “Ezerkrasti” kultūras pasākumu organizētājam Aināram Ašakam
 • filiāles “Ezerkrasti  Sporta interešu pulciņa vadītājai Gitai Kerlijai Svartai
 • filiāles "Jugla"  bibliotekārei Veltai Kalniņai
 • filiāles "Jugla" noliktavas pārzinei Svetlanai Ivaņenko
 • filiāles "Kalnciems” aprūpētājam Edgaram Peļņam
 • filiāles "Kalnciems” aprūpētājai Tatjanai Ogurnajai
 • filiāles "Pļavnieki” Veselības aprūpes sektora vadītājai Jeļenai Pugačovai
 • filiāles "Pļavnieki” dzīvokļa vadītājai Jūlijai Sadovņikovai
 • filiāles "Rīga" noliktavas pārzinei Zojai Zagainovai
 • filiāles "Rīga" sociālajai audzinātājai Lienei Zapoļskai
 • filiāles "Teika" aprūpētājai Anitai Liepiņai
 • filiāles "Teika" sociālajai  audzinātājai Tatjanai Vjatkinai
 • filiāle "Ezerkrasti" vadītājai Valentīnai Maļcānei
 • filiāles "Pļavnieki" vadītājai Janai Pulkstenei
 • filiāles "Kalnciems" vadītāja Vairai Mežulei
 • filiāles "Kalnciems" Saimniecības nodaļas vadītājai Jelizavetai Kugrēnai
 • filiāles "Teika" vizuālās mākslas interešu pulciņa vadītājam Ilgvaram Zalānam
 • filiāles "Ezerkrasti" Veselības sektora vadītājai Baibai Grīnbergai

Šo darbinieku ikdienā paveiktais ir tik vispatveroši īpašs, ka viņu sasniegtā uzskaitījumam par vietas būtu par maz. Tomēr visam pāri ir cilvēciskums un humānisms visaugstākā pakāpē, darba mīlestība un pašaizliedzīga gādība par mūsu centra mājiniekiem.

Īpašs paldies par skaistajiem muzikālajiem priekšnesumiem pasākumā sakām filiāles “Ezerkrasti” vijolnieku ansamblim “Britta Band” un jauktajam vokālajam ansamblim, kā arī saksofonistei Madarai Bārtulānei! Paldies arī pasākuma vadītājai Dacei Jansonei par sirsnīgo atmosfēru! Pasākuma izskaņā visi klātesošie gaidāmo Latvijas Proklamēšanas gadadienu ieskandināja, kopā ar VSAC “Rīga” sabiedrisko attiecību speciālistu un dziedātāju Kasparu Antesu dziedot dziesmu “Teic, kur zeme skaistākā”.