j

Par trešdaļu miljona sekmīgi veikta telpu pārbūve valsts sociālās aprūpes centra “Rīga” filiālē  “Jugla” uzlabojot pakalpojumu pieejamību klientiem

Valsts sociālās aprūpes centra (VSAC) “Rīga” filiālē “Jugla” Veselības punktā par valsts budžeta līdzekļiem EUR 293 003 (bez PVN) apmērā šogad noslēgusies telpu pārbūve un atjaunota elektroinstalācija, izbūvēts ārējais panduss, nodrošinot brīvu iekļuvi sociālās aprūpes centrā personām, kuru pārvietošanās apkārtējā vidē notiek ar ratiņkrēsliem. Veiktie remontdarbi nodrošina labāku veselības aprūpes pakalpojumu kvalitāti centra klientiem un efektīvāku darba vidi šeit strādājošam medicīnas personālam.

Remontdarbus veikusi atklātā konkursā izvēlētā SIA “Babītes būve” saskaņā ar 2022.g. 29. augustā noslēgto līgumu ar VSAC.

Kā norāda VSAC “Rīga” direktora p. i. Elita Ezerniece “remontdarbi veikti noteiktajā termiņā, labā kvalitātē un līgumā noteiktā apmērā. Pārbūves rezultātā klientiem nodrošināta labāka veselības aprūpes pakalpojuma pieejamība, gan vides pieejamība kopumā, kā arī radīta estētiski patīkamāka un modernāka darba vide šeit strādājošam medicīnas personālam. Ērti un mūsdienīgi iekārtoti darba kabineti ir viens no nozīmīgiem aspektiem personāla piesaistei, kuru sociālās aprūpes centros akūti pietrūkst. Savukārt, pandusa izbūve ar grīdas slīpni ir būtiska klientiem ar ratiņkrēsliem, kuriem nu būs viegli iekļūt Veselības punktā un palielinās vides pieejamību, paaugstinot personu ar kustību traucējumiem aktivitāšu veikšanas spējas un mazinās atkarību no citu personu palīdzības”.

VSAC “Rīga” filiāles “Jugla” Veselības aprūpes sektora vadītāja Līga Kluka atzīmē, ka “pēc veiktās pārbūves klientiem ir kļuvusi pieejamāka vide Veselība punktā, piemēram, iekļūšanai telpā nav vairs sliekšņu, durvju platums ļauj iebraukt medicīnas kabinetos ar ratiņkrēsliem, koridorā visā garumā piestiprinātas margas, kas neredzīgajiem ļauj droši pārvietoties līdz ārstniecības telpu blokam. Izolatorā ir uzstādīta duša, kas pilnvērtīgi nodrošina klientu sanitāri higiēniskās vajadzības. Līdzīgi būvdarbi, kādus veica SIA “Babītes būve”, būtu nepieciešami arī Fizioterapijas sektorā pagrabstāvā”.

Klientu lielākām ērtībām un labākai orientācijai plānots pie ārstu kabinetiem piestiprināt plāksnes ar informāciju trīs veidos – ierasto drukas rakstu, piktogrammām un Braila rakstu. Piktogrammas ir vajadzīgas, lai personas ar garīga rakstura traucējumiem labāk uztvertu un orientētos kādas specializācijas ārsts atrodas konkrētā kabinetā – oftalmologs, podologs vai masieris utml.

Uz VSAC “Rīga” filiāli “Jugla” vizītēs pie ārstiem speciālistiem ierodas ne vien filiāles “Jugla” klienti ar redzes traucējumiem, bet arī klienti no filiālēm “Ezerkrasti” un “Kalnciems”, kuriem nepieciešama podologa, olftalmologa u.c. speciālstu konsultācija vai palīdzība.

VSAC “Rīga” filiālē “Jugla” vides pieejamību šobrīd nodrošina kontrastējošs marķējums uz kāpnēm, margās iestrādāts taktils apzīmējums par esošo stāvu, pie ieejas ir mājrunis ar zvana pogu, balss paziņojumi, gaismas brīdinājuma signāli, pacēlājs, panduss - uzbrauktuve ratiņkrēsliem, automašīnu stāvvieta.

Šobrīd VSAC “Rīga” filiāle “Jugla” sniedz pakalpojumus 190 klientiem.