Datums 4. decembris, 2020
Laiks14.45–17.00
Vieta Videokonference

 

04.12.2020.

14:00-14:45:00

 

  • DI tiesiskais regulējums

  • Personu ar GRT tiesības un to īstenošanas veidi

  • Latvijas un citu valstu piemēri personu ar GRT tiesību īstenošanā

 

Māris Grāvis

14:45-15:30

  • Personu ar psihiskām saslimšanām raksturojums un saskarsmes īpatnības

  • Personu ar intelektuālās attīstības traucējumiem raksturojums un saskarsmes īpatnības

 

Māris Grāvis

15:30-17:00

  • Verbālās un neverbālās saziņas īpatnības ikdienas komunikācijā

  • Komunikācijas veidi, tai skaitā alternatīvie komunikācijas veidi un to praktiskā pielietošana

  • Personu ar GRT motivēšana

 

Māris Grāvis

 

Datums 4. decembris, 2020
Laiks14.45–17.00
Vieta Videokonference