Datums 10. februāris, 2021
Laiks15.00–16.00
Vieta Videokonference

2021.gada 10.februārī 15.00-16.00 organizējam satikšanās pasākumu uzņemošajām ģimenēm (audžuģimenēm, specializētajām audžuģimenēm, viesģimenēm, aizbildņiem, adoptētājiem) - piedāvājam iespēju ZOOM tiešsaistē tikties ar 20 bērniem, kuri ilgstoši uzturas VSAC “Rīga” filiālē “Rīga” un ir palikuši bez vecāku gādības, lai viņiem meklētu iespēju nonākt mīlošās un gādīgās ģimenēs.

Datums 10. februāris, 2021
Laiks15.00–16.00
Vieta Videokonference