Statuss:
Noslēdzies
ERAF logo

Projekta „Energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu īstenošana Valsts sociālās aprūpes centra „Rīga” filiāles “Jugla” ēkai Braila ielā 2, Rīgā”, Nr.4.2.1.2/17/I/024, īstenošanas progress (15.01.2020)

Projekta „Energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu īstenošana Valsts sociālās aprūpes centra „Rīga” filiāles “Jugla” ēkai Braila ielā 2, Rīgā” īstenošanas ietvaros ir pabeigti un nodoti ekspluatācijā ēkas energoefektivitātes paaugstināšanas darbi, kuru laikā tika veikti šādi būvdarbi:

  • ēkas sienu siltināšana;
  • cokola virszemes daļas siltināšana, pirms cokola siltināšanas sakārtojot pamatu hidroizolāciju;
  • cokola zem zemes daļas siltināšana, pirms cokola siltināšanas sakārtojot pamatu hidroizolāciju;
  • bēniņu pārseguma siltināšana;
  • veco logu nomaiņa pret jauniem PVC logu blokiem, siltinot visas logu ailas;
  • veco ārdurvju nomaiņa pret jauniem alumīnija durvju blokiem, siltinot visas durvju ailas;
  • apkures sistēmas rekonstrukcija, uzstādot jaunus termoregulatorus;
  • siltummezgla renovācija.

Projekta kopējās izmaksas – EUR 1 295 424,75, tai skaitā Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums – EUR 1 101 111,04 un valsts budžeta līdzfinansējums – EUR 194 313,71.

Balstoties uz projektā veiktajām darbībām, ir paaugstināta ēkas energoefektivitāte, nodrošinot ēkas fasāžu siltumtehnisko rādītāju uzlabošanos, samazinot ēkas siltuma zudumus caur tās norobežojošām konstrukcijām, palielinot ēkas nesošo konstrukciju ilgmūžību un ēkas ekspluatācijas laiku, vienlaicīgi uzlabojot ēkas vizuālo izskatu un nodrošinot šādu rezultātu sasniegšanu:

  1. siltumenerģijas ietaupījums pēc projekta īstenošanas ne mazāks kā 30% gadā no ēkas energosertifikātā aprēķinātā siltumenerģijas patēriņa pirms projekta īstenošanas;
  2. siltumenerģijas patēriņš apkurei pēc projekta īstenošanas, pamatojoties uz ēkas energosertifikātā veiktajiem aprēķiniem un projekta tehniskajā dokumentācijā paredzētajiem būvdarbiem nepārsniegs 90 kWh/m2 gadā.

 

Projekta numurs: Nr. 4.2.1.2/17/I/024