Statuss:
Noslēdzies
ERAF logo

Projekta „Energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu īstenošana Valsts sociālās aprūpes centra „Rīga” filiāles “Jugla” ēkai Braila ielā 2, Rīgā”, Nr.4.2.1.2/17/I/024, īstenošanas progress (09.04.2019)

 

Turpinās projekta „Energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu īstenošana Valsts sociālās aprūpes centra „Rīga” filiāles “Jugla” ēkai Braila ielā 2, Rīgā” ietvaros paredzēto aktivitāšu īstenošana.

2019.gada 11.februārī saņemti pretendentu piedāvājumi būvdarbu veikšanai un attiecīgi tiek veikta saņemto piedāvājumu vērtēšana.

Paredzamais būvdarbu līguma parakstīšanas termiņš – 2019.gada 24.maijs.

Paredzamais būvdarbu līguma izpildes termiņš – 2019.gada 1.oktobris.

 

Projekta numurs: Nr. 4.2.1.2/17/I/024