Statuss:
Noslēdzies
ERAF logo

Projekta „Energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu īstenošana Valsts sociālās aprūpes centra „Rīga” filiāles “Jugla” ēkai Braila ielā 2, Rīgā”, Nr.4.2.1.2/17/I/024, īstenošanas progress (15.10.2019)

Projekta „Energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu īstenošana Valsts sociālās aprūpes centra „Rīga” filiāles “Jugla” ēkai Braila ielā 2, Rīgā” ietvaros, saskaņā ar 2019.gada 24.maijā noslēgto būvdarbu līgumu, turpinās darbs pie līgumā paredzētajiem ēkas energoefektivitātes paaugstināšanas darbiem, veicot:

  • ēkas fasādes siltinājuma armēšanas darbus;
  • telpu iekšējās apdares darbus (logu un durvju ailu apdare);
  • balkonu atjaunošanu (balkonu margu attīrīšanas no rūsas, krāsošana, bojātā stiegrojuma atjaunošana, balkona seguma nomaiņa, jaunas hidroizolācijas iestrāde);
  • jaunu jumta konstrukciju un jumta seguma izbūves darbus;
  • ēkas bēniņu siltināšanas darbus;
  • pilnu apkures sistēmas rekonstrukciju, uzstādot jaunus termoregulatorus;
  • siltummezgla renovācijas darbus.

Paralēli tiek uzsākts darbs pie fasādes dekoratīvā apmetuma ierīkošanas.

Plānotais būvdarbu izpildes termiņš – 2019.gada 8.novembris.

 

Projekta numurs: Nr. 4.2.1.2/17/I/024