Statuss:
Noslēdzies
ERAF logo

Projekta „Energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu īstenošana Valsts sociālās aprūpes centra „Rīga” filiāles “Jugla” ēkai Braila ielā 2, Rīgā”, Nr.4.2.1.2/17/I/024, īstenošanas progress (09.07.2019)

 

Turpinās projekta „Energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu īstenošana Valsts sociālās aprūpes centra „Rīga” filiāles “Jugla” ēkai Braila ielā 2, Rīgā” ietvaros paredzēto aktivitāšu īstenošana.

2019.gada 24.maijā noslēgts līgums ar SIA „PRO DEV” par VSAC „Rīga” filiāles “Jugla” ēkas Braila ielā 2, Rīgā, energoefektivitātes paaugstināšanas darbu veikšanu un 2019.gada 13.jūnijā ir saņemts ieraksts būvatļaujā NR. BV-18-117-abv/V par darbu uzsākšanu.

Būvdarbu kopējās izmaksas - 1 024 473,97 EUR (viens miljons divdesmit četri tūkstoši četri simti septiņdesmit trīs euro un 97 centi).

Būvdarbu izpildes termiņš – 17 nedēļas.

Objekta būvdarbu būvuzraudzību veic SIA „Ekers-J” un autoruzraudzību nodrošina projekta izstrādātājs SIA „RBD”.

 

Projekta numurs: Nr. 4.2.1.2/17/I/024