Darbinieki

Biruta Groza

Administratīvās nodaļas vadītāja
biruta.groza [at] vsacriga.gov.lv

Anita Vanaga

Vecākā juriskonsulte
anita.vanaga [at] vsacriga.gov.lv

Sanita Beināre

Juriskonsulte
sanita.beinare [at] vsacriga.gov.lv

Agnese Pažemecka

Juriskonsulte - iepirkumu speciāliste
agnese.pazemecka [at] vsacriga.gov.lv

Anna Skoliņa

Juriskonsulte - iepirkumu speciāliste
Anna.Skolina [at] vsacriga.gov.lv

Kārlis Mālnieks

Datorsistēmu un datortīkla administrators/Drošības pārvaldnieks
karlis.malnieks [at] vsacriga.gov.lv

Reinis Sudars

Datorsistēmu un datortīkla administrators
reinis.sudars [at] vsacriga.gov.lv

Kristaps Cīrulis

Datorsistēmu un datortīkla administrators
kristaps.cirulis [at] vsacriga.gov.lv