Darbinieki

Biruta Groza

Administratīvās nodaļas vadītāja
biruta.groza [at] vsacriga.gov.lv

Anita Vanaga

Vecākā juriskonsulte
anita.vanaga [at] vsacriga.gov.lv

Sanita Beināre

Juriskonsulte
sanita.beinare [at] vsacriga.gov.lv

Maruta Viļuma

Juriskonsulte - iepirkumu speciāliste
maruta.viluma [at] vsacriga.gov.lv

Reinis Sudars

Datorsistēmu un datortīkla administrators
reinis.sudars [at] vsacriga.gov.lv

Kristaps Cīrulis

Datorsistēmu un datortīkla administrators
kristaps.cirulis [at] vsacriga.gov.lv

Ralfs Švāgers

Galvenais saimniecības pārzinis
ralfs.svagers [at] vsacriga.gov.lv