Darbinieki

Vita Grosberga

Grāmatvedības nodaļas vadītāja - galvenā grāmatvede
vita.grosberga [at] vsacriga.gov.lv

Sandra Leimane

Galvenā grāmatveža vietnieks
Sandra.Leimane [at] vsacriga.gov.lv

Olga Ņikonova

Grāmatvedis
olga.nikonova [at] vsacriga.gov.lv

Ineta Spuriņa

Grāmatvedis
ineta.spurina [at] vsacriga.gov.lv

Linda Piroga

Grāmatvedis
linda.piroga [at] vsacriga.gov.lv

Iveta Kārkliņa

Grāmatvedis
iveta.karklina [at] vsacriga.gov.lv

Jeļena Korņeva

Grāmatvedis
jelena.korneva [at] vsacriga.gov.lv

Artūrs Rezovskis

Grāmatvedis
Arturs.Rezovskis [at] vsacriga.gov.lv

Ilze Vītoliņa

Grāmatvedis
Ilze.Vitolina [at] vsacriga.gov.lv