Darbinieki

Vita Grosberga

Grāmatvedības nodaļas vadītāja - galvenā grāmatvede
vita.grosberga [at] vsacriga.gov.lv

Ineta Spuriņa

Grāmatvedis
ineta.spurina [at] vsacriga.gov.lv

Iveta Kārkliņa

Grāmatvedis
iveta.karklina [at] vsacriga.gov.lv

Ilze Paura

Grāmatvedis
ilze.paura [at] vsacriga.gov.lv

Jeļena Korņeva

Grāmatvedis
jelena.korneva [at] vsacriga.gov.lv

Olga Ņikonova

Galvenā grāmatveža vietnieka p.i.
olga.nikonova [at] vsacriga.gov.lv

Iluta Langemane

Grāmatvedis
iluta.langemane [at] vsacriga.gov.lv

Linda Piroga

Grāmatvedis
linda.piroga [at] vsacriga.gov.lv