Darbinieki

Ruta Kalniņa

Personāla un lietvedības nodaļas vadītāja
ruta.kalnina [at] vsacriga.gov.lv

Inese Meile

Vecākā lietvede
pasts [at] vsacriga.gov.lv

Inga Akermane

Personāla speciāliste
inga.akermane [at] vsacriga.lv

Zita Kaļinova

Personāla speciāliste
zita.kalinova [at] vsacriga.gov.lv

Inga Gradovska - Zvejniece

Personāla speciāliste
inga.gradovska-zvejniece [at] vsacriga.gov.lv

Inta Lapiņa

Personāla speciāliste
inta.lapina [at] vsacriga.gov.lv

Ilze Laimīte

Arhīva pārzine
ilze.laimite [at] vsacriga.gov.lv