Filiāle “Kalnciems” nodrošina ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumus pilngadīgām personām ar smagiem garīga rakstura traucējumiem.

Klientus institūcijā uzņem, pamatojoties uz Sociālās integrācijas valsts aģentūras lēmumu par valsts apmaksātu ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojuma piešķiršanu.

Sociālā pakalpojuma mērķis:

 • Nodrošināt mājokli, sociālo aprūpi un sociālo rehabilitāciju pilngadīgām personām ar smagiem garīga rakstura traucējumiem.
 • Nodrošināt personu ar invaliditāti cilvēktiesību un pamatbrīvību ievērošanu un invaliditātes seku mazināšanu, nodrošinot klienta vajadzībām atbilstošus sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumus.

Sociālā pakalpojuma saturs:

 • Ēdināšana ne retāk kā 4 reizes dienā vai pēc nepieciešamības biežāk.
 • Dzimumam un gadalaikam piemērotu apavu, apģērba, gultas piederumu, gultas veļas, dvieļu un personīgās higiēnas līdzekļu nodrošināšana.
 • Atbalsts pašaprūpē.
 • Atbalsts sociālo prasmju un iemaņu apgūšanā, saglabāšanā.
 • Pēc personas vēlēšanās garīgās aprūpes nodrošināšana atbilstoši klienta konfesionālajai piederībai.
 • Atbalsts klienta sociālo problēmu risināšanā.
 • Klienta nodrošināšana ar nepieciešamajiem tehniskajiem palīglīdzekļiem
 • Klienta vajadzībām atbilstošu veselības un sociālās rehabilitācijas pasākumu paketes nodrošināšana

Tuvākā sabiedriskā transporta pieturvieta „Candera iela"

 1. Autobusi: 223556

Vides pieejamība filiālē "Kalnciems"

 • Automašīnu stāvvieta
 • Uzbrauktuve riteņkrēsliem
 • Pie ieejas ir mājrunis ar zvana pogu
 • Kontrastējošs marķējums uz kāpnēm

Valsts sociālās aprūpes centrs “Rīga” veselības punkts Kalnciema ielā 93, Rīgā, Ārstniecības iestādes kods 0100-00043

Atbalsts personām ar īpašām vajadzībām veselības aprūpes pakalpojumu saņemšanai

Veselības punkts atrodas ēkas 1.stāvā. Ieeja ēkā nodrošināta ar uzbrauktuvēm iestādes klientiem ar funkcionāliem traucējumiem. Veselības punktā, kur tiek sniegts veselības aprūpes pakalpojums personām ar funkcionāliem traucējumiem ir pieejama atbilstoši pielāgota tualetes telpa.

Veselības punktā klientiem ir iespējams saņemt konsultācijas pie sekojošiem speciālistiem: ergoterapeits, fizioterapeits, psihiatrs, uztura speciālists, mūzikas terapeits

Veselības punktu vada veselības aprūpes sektora vadītāja, tiek nodrošināta pastāvīga medicīnas māsu aprūpe. Veselības punkts sadarbojas ar ģimenes ārstu, SIA “Rīgas veselības centrs”, filiāle “Iļģuciems”, Sēlpils iela 15,Rīga, mob. 20028801

Klientiem tiek nodrošināti valsts apmaksāti veselības aprūpes pakalpojumi ar ģimenes ārsta nosūtījumu sekojošās medicīnas iestādēs: 

 • VSIA “Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca”, Pilsoņu iela 13, Rīga, tālr. 67069600;
 • SIA “Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca” stacionārs “Gaiļezers”,  Hipokrāta iela 2, Rīga, tālr. 67000610;
 • VSIA “Rīgas psihiatrijas un narkoloģijas centrs”, Tvaika ielā 2, Rīgā, tālr. 67080142;
 • SIA “Rīgas veselības centrs”, Spulgas iela 24, Rīga, mob. 20028801;
 • Laboratoriskie izmeklējumi - SIA “E. Gulbja Laboratorija”, Zemitānu laukums 13, Rīga,  tālr. 67801112;
 • SIA “RSU Stomatoloģijas institūts” Dzirciema iela 20, Rīga, tālr. 67455586, u.c. 

Valsts apmaksāti veselības aprūpes pakalpojumi ar filiāles ārsta vai ģimenes ārsta nosūtījumu tiek nodrošināti arī citās medicīnas iestādēs, kuras ir līgumattiecībās ar Nacionālo veselības dienestu.

Klientiem citi medicīnas pakalpojumi tiek nodrošināti saskaņā ar noslēgtajiem līgumiem:

 • Zobārstniecības pakalpojumu sniegšana Valsts sociālās aprūpes centra “Rīga” klientiem – SIA “KLĪNIKA DENTA”, Brīvības iela 230, Rīga, tālr. 67553339, mob. 20289289;
 • Redzes korekcijas līdzekļi – SIA “ArtOptika”, Brīvības gatve 237 - 23, Rīga, mob. 26577896.

Klientiem ir iespējas saņemt viņu funkcionāliem traucējumiem atbilstošus tehniskos palīglīdzekļus, kā arī surdotehniku un tiflotehniku: 

 • VSIA “Nacionālais rehabilitācijas centrs “Vaivari”  struktūrvienība “Vaivaru tehnisko palīglīdzekļu centrs”, Ventspils iela 53, Rīga, tālr. 67552350;
 • Biedrība “Speciālo palīglīdzekļu parks”, Murjāņu iela 1a, Rīga, mob. 25522788;
 • SIA “Latvijas nedzirdīgo savienība” Surdotehniskās palīdzības centrs, Elvīras iela 19, Rīga, tālr. 67611660;
 • “Latvijas Neredzīgo biedrība” Tiflotehnikas nodaļa, Braila iela 5, Rīga, tālr.67533828.

Papildus informāciju par veselības aprūpes pakalpojumiem var saņemt Veselības punktā

Veselības aprūpes sektora vadītājs tālr. 67611670
 

Filiāles "Kalnciems" kontakti

kalnciems [at] vsacriga.gov.lv